Vereniging voor makelaars en taxateurs QR code
Lijndonkseweg
Lijndonkseweg Lijndonkseweg Lijndonkseweg Lijndonkseweg

Lijndonkseweg

Bavel 4854NJ

Verkoopmakelaar

Staal Makelaars B.V. Brieltjenspolder 40
Made 4921PJ
  • 0162-570471
  • info@staalmakelaars.nl
  • www.staalmakelaars.nl
Soort Losse grond
Perceeloppervlakte 41045 m2
Aangeboden sinds 25 oktober 2023

Omschrijving

Lijndonkseweg, Bavel totaal groot ca. 04.10.45 ha

Kadastrale gegevens
Het geheel is als volgt kadastraal bekend:
Kadastrale gemeente Nieuw-Ginneken, sectie M nummers 800 en 801 samen groot 04.10.45 ha.

Volgens de bodemkaart van Nederland (1:50.000) bestaat de bodem van het te verkopen perceel uit:
- Hoge zwarte enkeerdgronden; lemig fijn zand; en
- Laarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand.

Grondwatertrap
De grondwatertrap voor het te verkopen perceel bedraagt VI. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHB) 40 - 80 cm beneden maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand > 120 cm beneden maaiveld.

Gebruiksmogelijkheden
Voormeld perceel beschikt over een goede capillaire vocht opstijging. Het betreft goede opdrachtige grond en is geschikt voor de teelt van traditionele akkerbouw en Vollegrondsgroente gewassen.

Beregening
Er zijn mogelijkheden om te beregenen uit open water.

Jachtrecht
Er rust momenteel een jachtovereenkomst op het perceel.

Betalingsrechten en quota
Op het aangebodene rust uitdrukkelijk geen quota. Per 31-12-2022 zijn betalingsrechten in Nederland vervallen.

Waterschapslasten
De waterschapslasten voor ongebouwde grond bedraagt circa € 72,92 per hectare per jaar (voor het jaar 2023).

Herinrichtingsrente
Op het perceel rust geen herinrichtingsrente.
Zakelijke rechten
Volgens de informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zijn er geen beperkingen bekend.

Publiekrechtelijke beperkingen
Op het perceel is de huisvestingswet 2014 van toepassing.

Bestemmingsplan
Het perceel heeft volgens het bestemmingsplan ‘Buitengebied Oost’ van de gemeente Breda, de enkelbestemming ‘Agrarisch’ met dubbelbestemming ‘waarde-Archeologie en ‘waarde-Cultuurhistorie’ en gebiedsaanduiding ‘overige zone-beperkingen veehouderij’.

Oplevering: In onderling overleg
Vraagprijs: Op aanvraag

Tot slot
Deze informatieverstrekking geschiedt geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop c.q. wijzigingen. Voor nadere informatie van het perceel kunt u te allen tijde contact met ons kantoor opnemen.

Staal Makelaars
Fax: 0162-570472
www.staalmakelaars.nl
info@staalmakelaars.nl

Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens kunnen geen aanspraken worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Prijs prijs op aanvraag
Status beschikbaar
Aangeboden sinds 25 oktober 2023
Aanvaarding in overleg
Oppervlakten
Perceeloppervlakte 41.045 m²
Algemene gegevens
Grondsoort zand
Hoofdfunctie Losse grond

Afbeeldingen

Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding