Vereniging voor makelaars en taxateurs QR code
Hilsebaan
Hilsebaan Hilsebaan Hilsebaan Hilsebaan

Hilsebaan

Etten-Leur 4873LH

Verkoopmakelaar

Staal Makelaars B.V. Brieltjenspolder 40
Made 4921PJ
  • 0162-570471
  • info@staalmakelaars.nl
  • www.staalmakelaars.nl
Soort Losse grond
Perceeloppervlakte 9195 m2
Aangeboden sinds 26 april 2023

Omschrijving

TE KOOP: Hilsebaan, Etten-Leur, totaal groot ca. 9.195 m²

Het geheel is als volgt kadastraal bekend:
Kadastrale gemeente Etten-Leur, Sectie Q, Nummer 1474.

Bodemkartering
Volgens de bodemkaart van Nederland (1:50.000) bestaat de bodem van het te verkopen perceel uit Hoge zwarte enkeerdgronden; lemig fijn zand.
De grondwatertrap voor het te verkopen perceel bedraagt V. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHB) < 40 cm beneden maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand > 120 cm beneden maaiveld.

Betalingsrechten en quota
Op het aangebodene rust uitdrukkelijk geen quota. Per 31-12-2022 zijn betalingsrechten in Nederland vervallen.

Waterschapslasten
De waterschapslasten voor ongebouwde grond bedraagt circa € 72,92 per hectare per jaar (voor het jaar 2023).

Herinrichtingsrente
Op het perceel rust geen herinrichtingsrente.

Zakelijke rechten
Volgens de informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zijn er geen beperkingen bekend.

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied geconsolideerd’ van de gemeente Etten-Leur, heeft het perceel cultuurgrond de enkelbestemming ‘Agrarisch’ met dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’.

Oplevering: In onderling overleg
Vraagprijs: Op aanvraag

Tot slot
Deze informatieverstrekking geschiedt geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop c.q. wijzigingen. Voor nadere informatie van het perceel kunt u te allen tijde contact met ons kantoor opnemen.

Staal Makelaars
Brieltjenspolder 40
4921 PJ MADE
Tel: 0162-570471
Fax: 0162-570472
www.staalmakelaars.nl
info@staalmakelaars.nl

Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens kunnen geen aanspraken worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Prijs prijs op aanvraag
Status beschikbaar
Aangeboden sinds 26 april 2023
Aanvaarding in overleg
Oppervlakten
Perceeloppervlakte 9.195 m²
Algemene gegevens
Grondsoort zand
Hoofdfunctie Losse grond

Afbeeldingen

Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding