beschikbaar

Giessensesteeg ONG

4283HP Giessen

€ 1,- k.k.
Soort Losse grond
Perceeloppervlakte 6440 m2
Aangeboden sinds 27 mei 2024

Omschrijving

** TE KOOP BIJ INSCHRIJVING - GIESSENSESTEEG TE GIESSEN **
Strategisch gelegen perceel cultuur/grasland met houten schuur (ca. 70m²) t.b.v. pony's en paarden op totaal ca. 6.440 m² grond

Situering
Aan een rustige weg binnen de bebouwde kom in een landelijke en natuurrijke omgeving nabij ‘Fort Giessen’ en het Almbos ligt dit perceel met houten schuur (70 m²) op 6.440 m² grond, op geringe afstand van uitvalswegen en de voorzieningen van de plaatsen Giessen, Rijswijk en Uitwijk.

Kadastrale gegevens
Het perceel wordt te koop aangeboden bij inschrijving en is als volgt kadastraal bekend: kadastrale gemeente Woudrichem, sectie H, nummers 361 en 362.

Bodemkwaliteit
Volgens de bodemkaart van Nederland (1:50.000) bestaat de bodem van het perceel uit kalkhoudende poldervaaggronden; zware zavel en lichte klei, profielverloop 5.

Grondwatertrap
De grondwatertrap bedraagt VI. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHB) 40-80 cm beneden maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand >120 cm beneden maaiveld.

Gebruiksmogelijkheden van het perceel
Voormelde cultuurgrond/grasland bestaat uit een perceel met houten schuur ingericht t.b.v. pony’s. Het perceel is ontsloten middels een oprit vanaf de Burgstraat.
Het perceel is geschikt voor het inscharen van dieren, het houden van hobbydieren en als natuurcompensatie voor eventuele bouwprojecten.

Drainage
Er is geen drainage aanwezig.

Jachtrecht
Op de percelen rust geen jachthuurovereenkomst zover bij verkoper bekend is.

Betalingsrechten en quota
Op het aangebodene rust uitdrukkelijk geen quota. Per 31-12-2022 zijn betalingsrechten in Nederland vervallen.

Waterschapslasten
De waterschapslasten voor onbebouwde grond bedraagt circa € 96,26 per hectare per jaar (voor het jaar 2024).

Herinrichtingsrente
Op de kadastrale percelen rust geen herinrichtingsrente.

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen bekend voor de aangebodene percelen.

Zakelijke rechten
Volgens de informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zijn er geen beperkingen bekend.

Kwalitatieve verplichting
De ontsluiting naar de weg/fietspad van het te koop aangeboden perceel gaat via perceel 399.
Er is een kwalitatieve verplichting opgelegd aan de erfpachter van perceel 399 dat de wegen/het fietspad niet afgesloten mag worden en openbaar toegankelijk moet zijn en blijven.

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Facetbeheersverordening archeologie’ van de gemeente Altena, heeft het perceel de enkelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3a’.
De voor ‘Waarde – Archeologie 3a’ aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de bescherming van de te verwachten archeologische waarden van gronden met een hoge verwachting, waarbij de bestemming ‘Waarde – Archeologie 3a’ voorrang heeft op de andere daar voorkomende bestemming(en).
Het is verboden om te bouwen of te laten bouwen op de voor ‘Waarde – Archeologie 3a’ mede bestemde gronden.
Neem voor de uitzonderingen en/of meer informatie over het bestemmingsplan contact op met ons kantoor!

Biedingsprocedure en oplevering
Op maandag 28 mei 2024 vindt de openbare inschrijving voor het perceel aan de Giessensesteeg te Giessen plaats.

De bieding voor deze inschrijving dient uiterlijk maandag 2 september 2024 vóór 12:00 uur schriftelijk te zijn ingediend, met een bewijs van financiële gegoedheid, in een gesloten envelop bij Staal Makelaars. Het bezoekadres is Brieltjenspolder 40 te Made.

Na 12.00 uur zullen de enveloppen geopend worden om de biedingen bekend te maken. Iedere partij die een bieding uitgebracht heeft mag hierbij aanwezig zijn.

Verkoper behoudt zich het recht tot gunning voor waarbij er eerst gegund zal worden binnen de huidige eigenaren en de huidige gebruiker. In het geval er biedingen worden uitgebracht zal dit ten allen tijden leiden tot een verkoop. Na gunning vindt de feitelijke oplevering direct plaats.

De complete biedingsprocedure van de openbare inschrijving kunt u opvragen via ons kantoor.

Tot slot
Deze informatieverstrekking en eventuele hieruit voortvloeiende gesprekken zijn allen geheel vrijblijvend. Voor nadere informatie en/of een afspraak voor bezichtiging van het perceel kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
Voor specifieke vragen kunt u terecht bij Frendo van Heybeek via telefoonnummer: 06-10938318 of emailadres: f.vanheybeek@staalmakelaars.nl.

Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens kunnen geen aanspraken worden ontleend.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht
Prijs
€ 1,- k.k.
Status
beschikbaar
Aangeboden sinds
27 mei 2024
Aanvaarding
in overleg
Oppervlakten
Perceeloppervlakte
6.440 m²
Algemene gegevens
Grondsoort
klei
Hoofdfunctie
Losse grond

Locatie