verkocht onder voorbehoud

Goudbloemsedijk

4741SN Hoeven

prijs op aanvraag
Soort Losse grond
Perceeloppervlakte 90825 m2
Aangeboden sinds 12 maart 2024

Omschrijving

Goudbloemsedijk, Hoeven totaal groot ca. 09.08.25 ha

Situering en kadastrale gegevens
Het perceel bouwland van 09.08.25 ha is gelegen aan en nabij de Goudbloemsedijk te Hoeven.

Het geheel is als volgt kadastraal bekend:
Kadastrale gemeente Hoeven, sectie K, nummers 26, 27, 28, 29, 30.

Volgens de bodemkaart van Nederland (1:50.000) bestaat de bodem van het te verkopen perceel uit Kalkrijke poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5 & Kalkrijke poldervaaggronden, lichte klei, profielverloop 5.

De grondwatertrap voor het te verkopen perceel bedraagt Vb. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHB) 25-40 cm beneden maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand > 120 cm beneden maaiveld.

Grondsoort
Het merendeel van het perceel betreft zavelgrond. In het oostelijk gedeelte van het perceel wordt de grond wat zwaarder naar lichte klei.

Gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond
Het gehele perceel, met uitzondering van K26 en K27, is geschikt voor veehouderij, vollegrondsgroenten en alle akkerbouwgewassen.
Bijlage 1 bevat grondmonsters die in het verleden genomen zijn. Het organische stof gehalte is 3.3%. Dit is hoog voor zavel, lichte kleigrond. De fosfaatcijfers Pw-getal 38-48, P-AL 64-69 en P plant beschikbaar 1.8 zijn ook goed.

Zowel op de tarwestoppel als op het plantuien land zijn boringen gedaan. Het betreft een aflopend klei/zavel profiel waarbij de eerste 50 tot 80 cm bestaat uit lichte klei en zavelgrond.

Drainage
Het gehele perceel, met uitzondering van K26 en K27, is gedraineerd doordat er twee drainagerichtingen aangehouden zijn. Het westelijke (smalle) gedeelte is in de breedte/horizontaal gedraineerd en komt dan met een bocht uit op de sloot aan de kant van de Goudbloemsedijk. Waar het perceel breder wordt is haaks op dezelfde sloot tegen de Goudbloemsedijk aan gedraineerd richting de Mark. De drainagediepte is 1,20 meter en de drainage afstand is 6 meter.

Bouwplan historie
Het perceel is hoofdzakelijk beteeld in 2 gewaspercelen. Het oostelijke deel van het perceel zoals in onderstaande afbeelding weergegeven heeft een ander bouwplan gehad dan het westelijk (smaller) gedeelte van het perceel. Op het oostelijk gedeelte van het perceel bevinden zich 2 plekjes met een lichte witrot aantasting. Omdat het om een hele lichte aantasting gaat zijn er in 2023 nog plantuien op geteeld.

Betalingsrechten en quota
Op het aangebodene rust uitdrukkelijk geen quota. Per 31-12-2022 zijn betalingsrechten in Nederland vervallen. In 2023 is het perceel, met uitzondering van K26, door verkoper met de Gecombineerde Opgave aangemeld bij RVO voor het nieuwe GLB-beleid. Het perceel wordt te koop aangeboden zonder productierechten en/of LLB’s.

Waterschapslasten
De waterschapslasten voor ongebouwde grond bedraagt circa € 72,92 per hectare per jaar (voor het jaar 2023).

Herinrichtingsrente
Op het perceel Hoeven, sectie K, nummer 29 rust herinrichtingsrente van € 46,04 tot eindjaar 2024. Op het perceel Hoeven, sectie K, nummer 30 rust een herinrichtingsrente van € 510,32 tot eindjaar 2024.

Zakelijke rechten
Volgens de informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zijn er beperkingen bekend.
- Op perceel kadastraal bekend Hoeven, sectie K, nummer 30 rust een zakelijk recht ten behoeve van Rotterdam Antwerpen Pijpleiding (Nederland) N.V. kantoorhoudende te Moezelweg 133 Europoort Rotterdam
- Op perceel kadastraal bekend Hoeven, sectie K, nummer 30 rust een zakelijk recht ten behoeve van Gasunie Transport Service B.V. kantoorhoudende te Concourslaan 17 Groningen
- Op perceel kadastraal bekend Hoeven, sectie K, perceel 30 rust een zakelijk recht van opstal met betrekking tot het leggen en houden van leidingen in, op of boven een onroerende zaak ten behoeve van Gasunie Transport Service B.V. kantoorhoudende te Concourslaan 17 Groningen.

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Halderberge, heeft het westelijk gedeelte van het perceel landbouwgrond de enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden - Landschapswaarden’ met dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterkering’. En de Gebiedsaanduiding ‘milieuzone – reservering waterberging’ Gebiedsaanduiding ‘overige zone – groenblauwe mantel’ Gebiedsaanduiding ‘overige zone – landschappelijk open gebied.

Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Halderberge, heeft het oostelijk gedeelte van het perceel landbouwgrond de enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden - Landschapswaarden’ met dubbelbestemming ‘Leiding’ Gebiedsaanduiding ‘milieuzone – reservering waterberging’. En de Gebiedsaanduiding ‘overige zone – groenblauwe mantel’ Gebiedsaanduiding ‘overige zone – landschappelijk open gebied’ Gebiedsaanduiding ‘veiligheidszone – externe veiligheid buisleidingen’.

Neem voor meer informatie over het bestemmingsplan contact op met ons kantoor.

Oplevering: Rovenoogst 2024
Vraagprijs: Op aanvraag

Tot slot
Deze informatieverstrekking geschiedt geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop c.q. wijzigingen.

Voor nadere informatie van het perceel kunt u te allen tijde contact met ons kantoor opnemen. Voor specifieke vragen kunt u direct contact opnemen met
Frendo van Heybeek: (+31)6 10938318 of via mail: f.vanheybeek@staalmakelaars.nl.

Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens kunnen geen aanspraken worden ontleend.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht
Prijs
prijs op aanvraag
Status
verkocht onder voorbehoud
Aangeboden sinds
12 maart 2024
Aanvaarding
in overleg
Oppervlakten
Perceeloppervlakte
90.825 m²
Algemene gegevens
Grondsoort
klei
Hoofdfunctie
Losse grond

Locatie