Hét vastgoedaanbod van Nederland
onder optie

Aviolandalaan ONG

4631SZ Hoogerheide

prijs op aanvraag
Soort Losse grond
Perceeloppervlakte 2415 m2
Aangeboden sinds 16 maart 2022

Omschrijving

TE KOOP PERCEEL CULTUURGROND
Gelegen aan de Aviolandalaan te Hoogerheide, totaal groot ca. 2.415 m²

Situering
Het perceel is gelegen aan de Aviolandalaan te Hoogerheide, totaal groot ca. 2.415 m².

Kadastrale gegevens
Het geheel is kadastraal bekend onder de kadastrale gemeente Woensdrecht, sectie B, nummer 4268.

Bodemkartering
Volgens de bodemkaart van Nederland (1:50.000) bestaat de bodem van het te verkopen perceel uit Laarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand.

De grondwatertrap voor het te verkopen perceel bedraagt VII. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHB) 80-140 cm beneden maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand >120 cm beneden maaiveld.

Drainage
Het perceel is niet gedraineerd.

Betalingsrechten en productierechten
Er zijn geen betalingsrechten en/of productierechten inbegrepen in het aangebodene.

Waterschapslasten
De waterschapslasten voor ongebouwde grond bedraagt circa € 67,99 per hectare per jaar (voor het jaar 2022).

Herinrichtingsrente
Op de kadastrale percelen rust geen herinrichtingsrente.

Zakelijke rechten
Volgens de informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers is het perceel te bereiken middels een recht van overpad gevestigd op de voorgelegen percelen nummers 2743 en 1699. Daarnaast is op het te verkopen perceel een recht van overpad gevestigd voor het achtergelegen perceel nummer 1753 verder zijn er geen beperkte rechten, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen of erfdienstbaarheden bekend.

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied geconsolideerde versie 2019’ van de gemeente Woensdrecht, heeft het perceel de enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’.

Oplevering: In onderling overleg
Prijs: Op aanvraag

Tot slot
Deze informatieverstrekking en eventuele hieruit voortvloeiende gesprekken zijn allen geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop c.q. wijzigingen. Voor nadere informatie en/of een afspraak voor bezichtiging van het perceel kunt u te allen tijde contact met ons kantoor opnemen.

Staal Makelaars
Brieltjenspolder 40
4921 PJ MADE
Tel: 0162-570471
Fax: 0162-570472
www.staalmakelaars.nl
info@staalmakelaars.nl

Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens kunnen geen aanspraken worden ontleend.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht
Prijs
prijs op aanvraag
Status
onder optie
Aangeboden sinds
16 maart 2022
Aanvaarding
in overleg
Oppervlakten
Perceeloppervlakte
2.415 m²
Algemene gegevens
Grondsoort
zand
Hoofdfunctie
Losse grond

Locatie