Vereniging voor makelaars en taxateurs QR code
Aviolandalaan ONG
Aviolandalaan ONG Aviolandalaan ONG

Aviolandalaan ONG

Hoogerheide 4631SZ

Verkoopmakelaar

Staal Makelaars B.V. Brieltjenspolder 40
Made 4921PJ
  • 0162-570471
  • info@staalmakelaars.nl
  • www.staalmakelaars.nl
Grondsoort Losse Grond

Woning

Situatie Losse Grond
Status Losse Grond
Bedrijfsnaam Losse Grond
Biologisch bedrijf Losse Grond
SKAL gecertificeerd Losse Grond
Hygienesluis Losse Grond
Aantal bedrijfswoningen Losse Grond
Millieuvergunning Losse Grond
Informatie plicht Losse Grond
Oppervlaktes huiskavel Losse Grond
Oppervlaktes totaal Losse Grond
Bouwjaar Losse Grond
Hoofdwoning Losse Grond
Bouwkavel Losse Grond
Ruimtes Losse Grond
Overige voorzieningen Losse Grond
Grondsoorten Losse Grond
Land typen Losse Grond
installaties Losse Grond
Afrasteringen Losse Grond
Mestsilos Losse Grond
Huisvesting types Losse Grond
Teelt typen Losse Grond
Grondkavels Losse Grond
Varkens Losse Grond
Melkveehouderij Losse Grond
Akkerbouw Losse Grond
Overig Losse Grond
Pluimvee Losse Grond
Vleeskalveren Losse Grond
Losse grond Losse Grond
Tuinbouw Losse Grond
Glas Tuinbouw Losse Grond
Paarden Losse Grond
Mest quotum Losse Grond
Bieten quotum Losse Grond
Melk quotum Losse Grond
Pluimvee rechten Losse Grond
Varkens rechten Losse Grond
Bedrijfstoeslag rechten Losse Grond
Nevenfuncties agrarisch Losse Grond
Nevenfuncties niet agrarisch Losse Grond
Overige nevenfuncties Losse Grond

Omschrijving

TE KOOP PERCEEL CULTUURGROND
Gelegen aan de Aviolandalaan te Hoogerheide, totaal groot ca. 2.415 m²

Situering
Het perceel is gelegen aan de Aviolandalaan te Hoogerheide, totaal groot ca. 2.415 m².

Kadastrale gegevens
Het geheel is kadastraal bekend onder de kadastrale gemeente Woensdrecht, sectie B, nummer 4268.

Bodemkartering
Volgens de bodemkaart van Nederland (1:50.000) bestaat de bodem van het te verkopen perceel uit Laarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand.

De grondwatertrap voor het te verkopen perceel bedraagt VII. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHB) 80-140 cm beneden maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand >120 cm beneden maaiveld.

Drainage
Het perceel is niet gedraineerd.

Betalingsrechten en productierechten
Er zijn geen betalingsrechten en/of productierechten inbegrepen in het aangebodene.

Waterschapslasten
De waterschapslasten voor ongebouwde grond bedraagt circa € 67,99 per hectare per jaar (voor het jaar 2022).

Herinrichtingsrente
Op de kadastrale percelen rust geen herinrichtingsrente.

Zakelijke rechten
Volgens de informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers is het perceel te bereiken middels een recht van overpad gevestigd op de voorgelegen percelen nummers 2743 en 1699. Daarnaast is op het te verkopen perceel een recht van overpad gevestigd voor het achtergelegen perceel nummer 1753 verder zijn er geen beperkte rechten, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen of erfdienstbaarheden bekend.

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied geconsolideerde versie 2019’ van de gemeente Woensdrecht, heeft het perceel de enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’.

Oplevering: In onderling overleg
Prijs: Op aanvraag

Tot slot
Deze informatieverstrekking en eventuele hieruit voortvloeiende gesprekken zijn allen geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop c.q. wijzigingen. Voor nadere informatie en/of een afspraak voor bezichtiging van het perceel kunt u te allen tijde contact met ons kantoor opnemen.

Staal Makelaars
Brieltjenspolder 40
4921 PJ MADE
Tel: 0162-570471
Fax: 0162-570472
www.staalmakelaars.nl
info@staalmakelaars.nl

Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens kunnen geen aanspraken worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Prijs prijs op aanvraag
Status beschikbaar
Aangeboden sinds 16 maart 2022
Aanvaarding in overleg
Oppervlakten
Perceeloppervlakte 2.415 m²
Algemene gegevens
Grondsoort zand
Hoofdfunctie Losse grond

Afbeeldingen

Afbeelding