Edammerdijkje

Middelie € 52.500,- k.k.

SoortLosse grond
Oppervlakte: 45480 m²
Dit object printen
Edammerdijkje Middelie - foto 1
Edammerdijkje Middelie - foto 2
Edammerdijkje Middelie - foto 3
Edammerdijkje Middelie - foto 4
Edammerdijkje Middelie - foto 5
Edammerdijkje Middelie - foto 6

Overdracht

Vraagprijs€ 52.500,- k.k.
Statusbeschikbaar
Aangeboden sindsLanger dan 6 maanden geleden
Aanvaardingin overleg

Oppervlakten

Perceeloppervlakte45480 m²

Algemene gegevens

HoofdfunctieLosse grond
Grondsoortveen

Foto's (6)

Edammerdijkje te Middelies
Edammerdijkje te Middelies
Edammerdijkje te Middelies
Edammerdijkje te Middelies
Edammerdijkje te Middelies
Edammerdijkje te Middelies

Edammerdijkje , Middelie

LOCATIE:- Cultuurgrond gelegen aan/nabij Het Edammerdijkje en De Buitengouwweg te Middelie, Gemeente Zeevang;

- Het geheel bestaat uit 1 kadastraal perceel en feitelijk uit 4 aaneensluitende percelen

KADASTRALE GEGEVENS:- Gemeente: Middelie

Sectie: D

Nr(s): 496

Oppervlakte: 5.54.80 hectare

Omschrijving: Terrein (grasland)- Totale oppervlakte: 5.54.80 hectare

VRAAGPRIJS:- € 52.500,-- per hectare (€ 5,25 per centiare) k.k., (Zegge: tweeën-en-vijftig-duizend euro per hectare);

- Geen verrekening van o ... Lees de volledige omschrijving

LOCATIE:

- Cultuurgrond gelegen aan/nabij Het Edammerdijkje en De Buitengouwweg te Middelie, Gemeente Zeevang;
- Het geheel bestaat uit 1 kadastraal perceel en feitelijk uit 4 aaneensluitende percelen


KADASTRALE GEGEVENS:

- Gemeente: Middelie
Sectie: D
Nr(s): 496
Oppervlakte: 5.54.80 hectare
Omschrijving: Terrein (grasland)

- Totale oppervlakte: 5.54.80 hectare


VRAAGPRIJS:

- € 52.500,-- per hectare (€ 5,25 per centiare) k.k., (Zegge: tweeën-en-vijftig-duizend euro per hectare);
- Geen verrekening van over-en ondermaat het betreft namelijk een volledig kadastraal perceel;
- De gebruikelijke eigenaarslasten (waterschapslasten) komen vanaf de datum overdracht voor rekening van koper en worden bij de akte van levering verrekend.


GRONDSOORT:

- Veengrond;
- Weideveengrond, code “pVc II, zeggeveen, rietzeggeveen of mesotroof broekveen, Grondwatertrap II , (bron: bodemkaart Nederland);
- Huidig gebruik: agrarisch, grasland;


BESTEMMING / GEBRUIK:

- Volgens vigerende bestemmingsplan “Buitengebied 2009” van de Gemeente Zeevang hebben de percelen de bestemming Agrarisch, zie bijlage bestemmingskaart Gemeente Zeevang;
- Agrarisch gebruik.


ONTSLUITING:

- De percelen worden ontsloten via perceel 471 middels overpad (erfdienstbaarheid) naar de openbare weg het Edammerdijkje te Middelie;
- Er bestaat een mogelijkheid om de percelen middels een voor rekening van koper nieuw aan te leggen brug te ontsluiten naar De Buitengouwweg. Koper dient hiervoor zelf de benodigde vergunningen aan te vragen bij de Gemeente Zeevang en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (waterschap).ERFDIENSTBAARHEDEN:

- De percelen worden ontsloten via een overpad op perceel 471 als lijdend erf naar de openbare weg het Edammerdijkje te Middelie;


ZAKELIJK RECHT:

- niet van toepassing.


PRODUCTIERECHTEN / TOESLAGRECHTEN:

- niet van toepassing.


BIJZONDERHEDEN:

- De percelen hebben een natuurlijke afwatering;
- Jachtrecht is verhuurd;
- Eigenaar is niet bekend met enige vervuiling maar verleent toestemming voor een verkennend bodemonderzoek;
- Indien de huidige agrarische bestemming volledig dan wel gedeeltelijk toekomstig onherroepelijk wijzigt ten behoeve van het aanleggen en de bouw van: woningen, boerderijkavels, villakavels, bedrijfsruimten (industrieterrein) of anderszins te kwalificeren bebouwing en/of de daarvoor benodigde openbare ruimte (de inrichting van infrastructuur, groenvoorziening en waterhuishouding) binnen een periode van
maximaal 20 jaar na leveringsdatum, dient er door de koper of diens rechtsopvolger(s) een eenmalige nabetaling betaald te worden van totaal € 150.000,-- k.k. (honderdvijftig duizend euro) dit dient als kettingbeding te worden opgenomen voor een periode van maximaal 20 jaar gerekend vanaf de datum van levering;
- De nabetalingsverplichting dient jaarlijks te worden geïndexeerd te worden op basis van het prijsindexcijfer CPI (Consumenten Prijs Index) vanaf de datum van levering


OPLEVERING / AANVAARDING:

- Aanvaarding in onderling overleg nader te bepalen, maar is per direct mogelijk.


ONDERZOEKSPLICHT:

- Een koper heeft een eigen onderzoeksplicht ter zake alle onderwerpen die van hem van belang (kunnen) zijn, zoals: bestemmingsplannen, bouwverordeningen, streekplannen, e.d.


BEZICHTIGING:

Uitsluitend na afspraak met Bouwes Vastgoed B.V.


UITNODIGING:

De bovenvermelde informatie moet worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg en dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Een verkoop komt niet eerder tot stand nadat over alle relevante zaken en voorbehouden overeenstemming is bereikt.

Mochten er in bovenvermelde informatie onjuistheden worden geconstateerd of gegevens ontbreken dan kunnen daaraan geen rechten of aanspraken worden ontleend.

Indien u vragen heeft of een afspraak voor een bezichtiging wilt maken kunt u contact opnemen op telefoonnummer: 0299-401439 of 06-52021975.

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en we zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,


R. BouwesToon minder

Locatie

Financiering

Verkoopmakelaar

Bouwes Vastgoed B.V. logo

Bouwes Vastgoed B.V.

Beets 41
1475 JC BEETS
W: www.bouwesvastgoed.nl
T: 0299-401439
E: Toon e-mailadres

Neem contact op met de makelaar