beschikbaar

Kerkepad

4641TC Ossendrecht

prijs op aanvraag
Soort Losse grond
Perceeloppervlakte 15040 m2
Aangeboden sinds 27 juli 2023

Omschrijving

TE KOOP: Kerkepad ong. te Ossendrecht totaal groot ca. 01.50.40 ha.

Situering
Het perceel is gelegen aan het Kerkepad te Ossendrecht, totaal groot ca. 01.50.40 m².

Het geheel is als volgt kadastraal bekend: Kadastrale gemeente Ossendrecht, sectie F, nummers 247, 248, 956 en 1053.

Gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond
Voormelde landbouwgrond bestaat voornamelijk uit zandgrond en voor klein gedeelte uit zware zwavel. Grond is geschikt voor akkerbouw.

Bouwplan historie
2021 - 2020 Mais
2019 Aardappelen
2018 - 2012 Mais
2011 Aardappelen
2010 Bieten
2009 Groenten

Volgens de bodemkaart van Nederland (1:50.000) bestaat de bodem van het te verkopen perceel grotendeels uit hoge zwarte enkeerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand en voor klein gedeelte uit liedeerdgronden; zavel, profielverloop 1.

Grondwatertrap
De grondwatertrap voor het te verkopen perceel bedraagt II. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHB) < 40 cm beneden maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand 50 - 80 cm beneden maaiveld.

Drainage
Het perceel is gedraineerd.

Grondsoort
Het perceel is bij RVO aangemerkt als zandgrond met klein gedeelte zware zwavel.

Beregening
Er is geen beregening aanwezig

Betalingsrechten en productierechten
Er zijn geen betalingsrechten en/of productierechten inbegrepen in het aangebodene.

Waterschapslasten
De waterschapslasten voor ongebouwde grond bedraagt circa € 72,92 per hectare per jaar (voor het jaar 2023).

Herinrichtingsrente
Op de kadastrale percelen rust geen herinrichtingsrente.

Zakelijke rechten
Volgens de informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers is er m.b.t. een gedeelte van het perceel een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmingenwet Privaatrecht. Dit betreft een riolering van Gemeente Woensdrecht.
Er zijn verder geen andere beperkte rechten, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen of erfdienstbaarheden bekend.

Bijzonderheden
Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied geconsolideerde versie 2019’ van de gemeente Woensdrecht, heeft het perceel de enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden’.

Oplevering: In onderling overleg
Prijs: Op aanvraag

Tot slot
Deze informatieverstrekking en eventuele hieruit voortvloeiende gesprekken zijn allen geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop c.q. wijzigingen. Voor nadere informatie en/of een afspraak voor bezichtiging van het perceel kunt u te allen tijde contact met ons kantoor opnemen.

Staal Makelaars
Brieltjenspolder 40
4921 PJ MADE
Tel: 0162-570471
Fax: 0162-570472
www.staalmakelaars.nl
info@staalmakelaars.nl

Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens kunnen geen aanspraken worden ontleend.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht
Prijs
prijs op aanvraag
Status
beschikbaar
Aangeboden sinds
27 juli 2023
Aanvaarding
in overleg
Oppervlakten
Perceeloppervlakte
15.040 m²
Algemene gegevens
Grondsoort
zavel
Hoofdfunctie
Losse grond

Locatie