Hét vastgoedaanbod van Nederland
beschikbaar

Gebrande Hoefstraat ONG

4715PM Rucphen

prijs op aanvraag
Soort Losse grond
Perceeloppervlakte 5246 m2
Aangeboden sinds 4 april 2022

Omschrijving

TE KOOP: Gebrande Hoefstraat, Rucphen

Situering
In het buitengebied van Rucphen op geringe afstand van de bebouwde kom, ligt een ruim perceel aan en nabij de Gebrande Hoefstraat, totaal groot ca. 5.246 m².
Het perceel heeft een goede ontsluiting gelegen aan een verharde weg.

Kadastrale gegevens
Het perceel wordt te koop aangeboden en is kadastraal bekend onder de gemeente Rucphen, sectie P, nummer 108.

Bodem
Volgens de bodemkaart van Nederland (1:50.000) bestaat de bodem van het te verkopen perceel uit Laarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand.

De grondwatertrap voor deze gronden bedraagt VI. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) resp. tussen de 40-80 cm beneden maaiveld. De gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) bedraagt groter dan 120 cm beneden maaiveld.

Waterschapslasten
De waterschapslasten in de gemeente Rucphen voor onbebouwde grond bedraagt circa
€ 67,99 per hectare per jaar (voor het jaar 2022).

Herinrichtingsrente
Op de kadastrale percelen rust geen herinrichtingsrente.

Zakelijke rechten
Volgens de informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zijn er m.b.t. de percelen géén beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster of in de Landelijke Voorziening WKPB. Er zijn geen andere beperkte rechten, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen of erfdienstbaarheden bekend.

Gebruiksmogelijkheden van de grond
Voormeld perceel bouwland bestaat uit zandgrond wat geschikt is voor meerdere doeleinden zoals akkerbouw, fruitteelt, voederwinning en tuinbouwgewassen. Aan zowel de oost- als westzijde van het perceel bevind zich een groenstrook met bomen.
Gezien de ligging nabij de bebouwde kom en de oppervlakte kan het perceel ook uitstekend gebruikt worden als weiland ten behoeve van hobbydieren, waaronder bijvoorbeeld paarden.

Bouwplan historie
Vanaf 2009 wordt het perceel gebruikt voor de teelt van mais.

Grondsoort
Het perceel is bij RVO aangemerkt als zandgrond met betrekking tot de gebruiksnormen stikstof en fosfaat binnen de huidige mestwetgeving.

Bestemmingsplan
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen’ van de gemeente Rucphen, heeft het perceel de bestemming enkelbestemming ‘Agrarisch’.
De groenstrook met bomen aan weerzijde van het perceel heeft als bestemming enkelbestemming ‘Groen’.

Oplevering: In overleg
Vraagprijs: € 12,- p/m²

Tot slot
Deze informatieverstrekking geschiedt geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop c.q. wijzigingen.
Voor nadere informatie en/ of een afspraak voor een bezichtiging kunt u te allen tijde contact met ons kantoor opnemen.

Staal Makelaars
Brieltjenspolder 40
4921 PJ MADE
Tel: 0162-570471
Fax: 0162-570472
www.staalmakelaars.nl
info@staalmakelaars.nl

Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens kunnen geen aanspraken worden ontleend.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht
Prijs
prijs op aanvraag
Status
beschikbaar
Aangeboden sinds
4 april 2022
Aanvaarding
in overleg
Oppervlakten
Perceeloppervlakte
5.246 m²
Algemene gegevens
Grondsoort
zand
Hoofdfunctie
Losse grond

Locatie