Hét vastgoedaanbod van Nederland
beschikbaar

Molendijk ONG

4758SE Standdaarbuiten

€ 1,- k.k.
Soort Losse grond
Perceeloppervlakte 59540 m2
Aangeboden sinds 27 juni 2022

Omschrijving

*TE KOOP BIJ INSCHRIJVING*
Perceel aan de Molendijk te Standdaarbuiten van ca. 54.910 m² en dijkperceel van ca. 4.630 m²

Situering
De percelen zijn gelegen aan de Molendijk te Standdaarbuiten totaal groot ca. 05.95.40 hectare waarvan 05.49.10 hectare grond en een dijkperceel van 0.46.30 hectare.

Algemeen
De percelen worden te koop aangeboden bij inschrijving en zijn als volgt kadastraal bekend:
Kadastrale gemeente Standdaarbuiten, sectie H, nummers 33 en 17, totaal groot 05.95.40 ha.

Bodem
Volgens de bodemkaart van Nederland (1:50.000) bestaat de bodem van het te verkopen perceel uit Kalkrijke poldervaaggronden; lichte klei, profielverloop 5.

Gebruiksmogelijkheden van de grond
Van het perceel grond is een algemeen bouwlandonderzoek genomen. De resultaten van dit onderzoek zijn toegevoegd aan de brochure (bijlage 1) waaruit ook blijkt dat het gaat om zavel/lichte kleigrond. Verdere beoordeling van het bouwlandonderzoek geeft aan dat het perceel een hoog zwavel leverend vermogen heeft, een heel hoog K-getal en hele goede kalibeschikbaarheid heeft, een goede magnesium toestand, normale pH voor zavel en kleigronden en heel hoog organische stof gehalte. Het perceel bevat echter wel een lage fosfaat toestand vanwege het lage aandeel beschikbare fosfaat.

De grond is geschikt voor het inscharen van vee en als natuurcompensatie. Voor agrarisch grondgebruik dient het perceel echter nog goed aangepakt te worden. Om hier een goed oordeel over te geven raden wij u aan het perceel te bezichtigen. Perceel bevat ook geen drainage.
Voormeld dijkperceel bestaat uit blijvend gras. Het perceel is ook alleen geschikt voor blijvend grasland. Inscharen van dieren behoort tot de mogelijkheden.

Waterschapslasten
De waterschapslasten voor onbebouwde grond bedraagt circa € 67,99 per hectare per jaar (voor het jaar 2022).

Herinrichtingsrente
Op de kadastrale percelen rust geen herinrichtingsrente.

Zakelijke rechten
Volgens de informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers is het volgende bekend:
- Perceel H 17 belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B van de Belemmeringswet Privaatrecht, ten behoeve van: N.V. Waterleiding Maatschappij Noord-West Brabant; en N.V. Provinciale Noordbrabantse Energie-Maatschappij (PNEM).

- Perceel H 33 belast met een zakelijk recht als bedoelt in artikel 5, lid 3, onder B van de Belemmeringswet Privaatrecht ook ten behoeve van: N.V. Provinciale Noordbrabantse Energie-Maatschappij (PNEM).

Op beide percelen is de volgende erfdienstbaarheid gevestigd: ‘’ten behoeve van het perceel kadastraal bekend gemeente Standdaarbuiten, sectie H, nummer 33 en ten laste van de percelen kadastraal bekend gemeente Standdaarbuiten, sectie H, nummers 17 en 19 de erfdienstbaarheid van weg van en naar de Molendijk’’.

Kort samengevat: Om perceel H 33 te bereiken vanaf de Molendijk dient men gebruik te maken van perceel H 17 en H 19. Om dit te kunnen doen is hiervoor een erfdienstbaarheid gevestigd.

Betalingsrechten en overige quota
Er rusten geen betalingsrechten of overige quota op deze percelen. Deze zijn dus nadrukkelijk niet in de prijs inbegrepen.

Jachtrecht
Op de percelen rust geen jachtovereenkomst zover bij verkoper bekend is.

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Moerdijk, heeft perceel H 33 de enkelbestemming ‘Agrarisch’ met gebiedsaanduiding ‘Groenblauwe mantel’. Over het perceel loopt een horizontale strook welke als dubbelbestemming ‘Leiding-water’ heeft.
Perceel H17 bevindt zich aan de straatzijde. Conform het bestemminsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Moerdijk, heeft het perceel de enkelbestemming ‘Verkeer’ met dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 6’ en ‘Waterstraat – Waterkering’.

Biedingsprocedure en oplevering
Op donderdag 1 september 2022 vindt de openbare inschrijving voor beide percelen plaats. De bieding voor deze inschrijving dient uiterlijk 1 september 2022 vóór 12:00 uur schriftelijk te zijn ingediend, met een bewijs van financiële gegoedheid, in een gesloten envelop bij Staal Makelaars. Het bezoekadres is Brieltjenspolder 40 te Made.

De bieder met de hoogste prijs krijgt de percelen gegund, mits dit bod voldoet aan de verwachtingen van de verkopende partij. De verkopende partij is niet verplicht dit te gunnen. Gedurende de gestanddoeningstermijn kan het bod niet worden ingetrokken. Na gunning vindt de feitelijke oplevering direct plaats.

De complete biedingsprocedure van de openbare inschrijving kunt u opvragen via ons kantoor.

Tot slot
Deze informatieverstrekking en eventuele hieruit voortvloeiende gesprekken zijn allen geheel vrijblijvend. Voor nadere informatie en/of een afspraak voor bezichtiging van het perceel kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Voor specifieke vragen kunt u terecht bij Frendo van Heybeek via telefoonnummer: 06-10938318 of emailadres: f.vanheybeek@staalmakelaars.nl.

Staal Makelaars
Brieltjenspolder 40
4921 PJ MADE
Tel: 0162-570471
Fax: 0162-570472
www.staalmakelaars.nl
info@staalmakelaars.nl

Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens kunnen geen aanspraken worden ontleend.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht
Prijs
€ 1,- k.k.
Status
beschikbaar
Aangeboden sinds
27 juni 2022
Aanvaarding
in overleg
Oppervlakten
Perceeloppervlakte
59.540 m²
Algemene gegevens
Grondsoort
klei
Hoofdfunctie
Losse grond

Locatie