onder bod

Wildenborchseweg

7251KB Vorden

€ 1,- k.k.
Soort Losse grond
Perceeloppervlakte 62675 m2
Aangeboden sinds 21 december 2023

Omschrijving

Perceel landbouwgrond te koop bij inschrijving


Op verzoek van eigenaar wordt de navolgende onroerende zaak bij onderhandse inschrijving te koop aangeboden:


62.675 m² cultuurgrond gelegen aan de Wildenborchseweg te Vorden.

Kavel: perceel Vorden sectie B nummer 2673.


De bieding dient uiterlijk op woensdag 17 januari 2024 voor 12.00 uur, schriftelijk en conform de voorwaarden en procedure zoals beschreven in de brochure, te zijn ingediend bij:

Regio Bronckhorst Makelaardij
De Heurne 10
7255 CK Hengelo Gld
info@rbmwonen.nl


Perceel situering


Situering

Het perceel is gelegen in de driehoek Wildenborchseweg, Reeoordweg en Wientjesvoortseweg. Aan de oostzijde grenst het perceel aan de Kamphuizerweg. Het perceel is aan meerdere kanten toegankelijk.


Gebruik

Het perceel is in gebruik als bouwland, het afgelopen seizoen zijn er bieten geteeld.


Bodem

De bodem van het perceel betreft:

-Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand.
-Grondwatertrap VIId, gemiddelde diepte in voorjaar 150 centimeter
(bron: bodemkaart 1:50.000, digitale versie).

-Aan de noordzijde is er een puls/bron

Bestemming
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – Landschap en natuur
Dubbelbestemming: Waarde-Archeologische verwachting 1
(bron: voor een nadere omschrijving van de bestemming wordt verwezen naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl.)

Betalingsrechten

Er zijn geen betalingsrechten of andere productierechten in deze verkoop betrokken.


Bezichtiging / vragen
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, kunt u bellen met de heer M. Wiggers, te bereiken onder mobiel nummer 06-22882481 of e-mailen naar info@rbmwonen.nl.

Koper heeft een eigen onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, etc.


Gunning
Gunning geschiedt onder uitdrukkelijk voorbehoud van goedkeuring van de eigenaar. Het staat de verkoper vrij aan een ander dan de hoogste bieder te gunnen. Bieders worden door Regio Bronckhorst Makelaardij telefonisch of schriftelijk in kennis gesteld van de uitslag van de gunning.


Inschrijvingsformulier
Een bieder brengt zijn bod uit op een door Regio Bronckhorst Makelaardij beschikbaar gesteld inschrijvingsformulier. Het inschrijvingsformulier dient in een gesloten envelop te worden ingeleverd.

De verkoper heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al of niet gunnen te beraden. De termijn van beraad eindigt op maandag 22 januari 2024 of zoveel eerder als de verkoper mocht hebben gegund. De
verkoop bij inschrijving kan, zolang niet is gegund, steeds en zonder opgave van redenen worden afgelast.


De verkoopbrochure kunt u opvragen via info@rbmwonen.nl

In de brochure wordt informatie verstrekt over het aangeboden object, de te volgen procedure en de inschrijvingsvoorwaarden.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht
Prijs
€ 1,- k.k.
Status
onder bod
Aangeboden sinds
21 december 2023
Aanvaarding
in overleg
Oppervlakten
Perceeloppervlakte
62.675 m²
Algemene gegevens
Grondsoort
zand
Hoofdfunctie
Losse grond

Locatie