beschikbaar

Henegouwerweg 21

2741KS Waddinxveen

prijs op aanvraag
Soort Losse grond
Perceeloppervlakte 81568 m2
Aangeboden sinds 25 juni 2024

Omschrijving

Perceel cultuurgrond gelegen in het bestemmingsplan Landelijk Veen gemeente Waddinxveen.

Bestemming; Enkelbestemming agrarisch met waarden - natuur en landschapswaarden
Dubbelbestemming; Waarde - Archeologie 4

Bijzonderheden
Het perceel is gelegen de Gouwe Polder
Dit deel van het plangebied is een voorbeeld van een klassieke Hollandse ontginning, waarbij
het veen door de aanleg van sloten en dijken werd ontwaterd ten nutte van de landbouw.
Om een goede afwatering te garanderen werden de sloten dwars op de hoogtelijnen aangelegd.
De kavels waren min of meer van gelijke omvang en werden verpacht of verkocht aan kolonisten uit de wijde omgeving, vandaar de naam “Cope” ontginning.
Ontginningsactiviteiten zorgden in de 13e eeuw al voor ontwateringswerken en bekadingen als bescherming tegen hoge waterstanden
in de Gouwe en de IJssel en tegen veenwater.
In 1331 kwam de echte vorming van de polder tot stand.
Er werd een afwateringskanaal aangelegd, dat met een sluis in de IJssel afwaterde.
Naast de wetering, werden ook waterkerende kaden langs de Gouwe en overige grenzen van het gebied aangelegd. Binnen de polder werden vervolgens
kleine weteringen gegraven.
In 1484 kreeg de polder toestemming om een watermolen te bouwen, waarmee de ontwatering van de polder niet meer afhankelijk was van de getijden in de
IJssel.
Door de steeds verdergaande ontwatering van de polder trad in de loop van de eeuwen ook een steeds verdere bodemdaling op.
Hiermee veranderde het grondgebruik in de loop ter tijd van akkerbouw naar veeteelt.
Daarnaast heeft echter ook, in onbekende mate, turfwinning plaatsgevonden: hierop duidt de aanwezigheid van zogenaamde legakkers, petagen en veenputten

De gronden van de Gouwepolder die deel uitmaken van het plangebied zijn hoofdzakelijk in
gebruik ten behoeve van veehouderij: weiland. Aan de noordzijde is een gemaal aanwezig en in
het zuidoosten een manege. Er is geen overige bebouwing in dit deel van het plangebied gesitueerd.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht
Prijs
prijs op aanvraag
Status
beschikbaar
Aangeboden sinds
25 juni 2024
Aanvaarding
in overleg
Oppervlakten
Perceeloppervlakte
81.568 m²
Algemene gegevens
Grondsoort
veen
Hoofdfunctie
Losse grond

Locatie