beschikbaar

Lissenveld 47E

4941VL Raamsdonksveer

€ 295.000,- k.k.
Soort bedrijfspand Bedrijfsruimte
Oppervlakte 457 m2
Aangeboden sinds 31 mei 2024

Omschrijving

Bedrijfsunit van ca. 257 m2 met ca. 200 m2 buitenterrein,
pantry, toilet en verdere aanhorigheden


Situering
De bedrijfsunit is gelegen aan het Lissenveld 47E te Raamsdonkveer op het bedrijventerrein
“Dombosch”. Het is een belangrijk industrieel gebied in de regio. Dombosch
heeft een strategische ligging langs de A27 snelweg, wat het aantrekkelijk
maakt voor bedrijven vanwege de goede bereikbaarheid.

Het terrein omvat verschillende soorten bedrijven, waaronder fabrieken, distributiecentra,
en kantoren. Er zijn ook diverse dienstverlenende bedrijven actief op Dombosch,
zoals transportbedrijven en technische serviceproviders. De aanwezigheid
van deze diverse bedrijven zorgt voor een dynamische en gevarieerde zakelijke
omgeving.


Opleveringsniveau

Bedrijfsunit:
- Oppervlakte ca. 257 m2
- Gladde betonvloer
- Betonnen wanden, deels met stucwerk afgewerkt
- Scheidingswand opgetrokken uit sandwichpanelen
- Houten kozijnen met dubbelglas
- Pantry met spoelbak
- Overheaddeur met 5 meter doorrijhoogte
- LED-verlichting
- 1 krachtstroompunt
- Toilet


Opleveringsniveau algemeen

Bedrijfsunit:
- Staalconstructie met betonnen wanden
- Bitumineus gedekt
- Gladde betonvloer
- Houten kozijnen met dubbelglas

Algemeen:
- Bouwjaar 1975
- ca. 200 m2 buitenterrein
- 1 krachtstroompunt
- LED-verlichting


Bestemmingsplan

Het object valt binnen het bestemmingsplan van de Gemeente Geertruidenberg
“Dombosch” met de bestemming “Bedrijventerrein’ en de functieaanduiding “bedrijf
tot en met categorie 4.2“.


Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijf
3.1 Bestemmingsomschrijving
3.1.1 Algemeen
De voor Bedrijventerrein aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. ter plaatse van de aanduiding “bedrijf tot en met categorie 3.1”, bedrijven in de
categorieën 2 en 3.1 van de als bijlage opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten;
b. ter plaatse van de aanduiding “bedrijf tot en met categorie 3.2”, bedrijven in de
categorieën 2 tot en met 3.2 van de als bijlage opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten;
c. ter plaatse van de aanduiding “bedrijf tot en met categorie 4.1”, bedrijven in de
categorieën 2 tot en met 4.1 van de als bijlage opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten;
d. ter plaatse van de aanduiding “bedrijf tot en met categorie 4.2”, bedrijven in de
categorieën 2 tot en met 4.2 van de als bijlage opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten;
e. detailhandel;
f. bedrijfswoning;
g. kantoor;
h. horeca;
i. parkeervoorzieningen;
j. groenvoorzieningen
k. voorzieningen van openbaar nut. één en ander met bijbehorende bouwwerken
en voorzieningen en overeenkomstig de in 3.1.2 opgenomen nadere detaillering.
3.1.2 Nadere detaillering
In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in 3.1.1:
a Toegestane bedrijven
binnen deze bestemming zijn, behoudens met ontheffing conform het bepaalde
in 3.5.1, uitsluitend de bedrijven genoemd in 3.1.1 onder a tot en met d toegestaan,
met dien verstande dat:
1. ter plaatse van de aanduiding “bedrijf van categorie 1”, het bestaande bedrijf
in categorie 1 van de als bijlage opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten,
met dien verstande dat er bij omschakeling naar een ander bedrijfstype
voldaan dient te worden aan het gestelde in 3.1.1 onder a tot en
met d;
2. ter plaatse van de aanduiding “bedrijf van categorie 3.2”, het bestaande
bedrijf in categorie 3.2 van de als bijlage opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten,
met dien verstande dat er bij omschakeling naar een ander bedrijfstype
voldaan dient te worden aan het gestelde in 3.1.1 onder a tot en
met d;
3. ter plaatse van de aanduiding “bedrijf van categorie 4.1”, het bestaande
bedrijf in categorie 4.1 van de als bijlage opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten,
met dien verstande dat er bij omschakeling naar een ander bedrijfstype voldaan
dient te worden aan het gestelde in 3.1.1 onder a tot en met d;
4. ter plaatse van de aanduiding “bedrijf van categorie 4.2”, het bestaande
bedrijf in categorie 4.2 van de als bijlage opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten,
met dien verstande dat er bij omschakeling naar een ander
bedrijfstype voldaan dient te worden aan het gestelde in 3.1.1 onder a tot
en met d;
5. ter plaatse van de aanduiding “bedrijf van categorie 5.1”, het bestaande
bedrijf in categorie 5.1 van de als bijlage opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten,
met dien verstande dat er bij omschakeling naar een ander bedrijfstype
voldaan dient te worden aan het gestelde in 3.1.1 onder a tot en
met d;
6. ter plaatse van de aanduiding “bedrijf van categorie 5.2”, het bestaande
bedrijf in categorie 5.2 van de als bijlage opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten,
met dien verstande dat er bij omschakeling naar een ander
bedrijfstype voldaan dient te worden aan het gestelde in 3.1.1 onder a tot
en met d;
b Museum
uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “museum” is een museum toegestaan;
c Detailhandel (in volumineuze goederen)
detailhandel is niet toegestaan, met dien verstande dat:
1. detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit in ter plaatse vervaardigde
of bewerkte producten is toegestaan;
2. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “volumineuze detailhandel”, detailhandel
in volumineuze goederen is toegestaan.
d Risicovolle inrichting
uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “risicovolle inrichting”, zijn risicovolle
inrichtingen toegestaan, behoudens met wijziging conform het bepaalde in 3.6.2;
e M.e.r.-(beoordelings)plichtige bedrijven
nieuwe activiteiten uit kolom 1 van onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit
milieueffectrapportage 1994 zijn niet toegestaan in de gevallen als genoemd in
kolom 2 van de betreffende bijlage, behoudens met ontheffing conform het bepaalde
in 3.5.2;
f Bedrijfswoning
voor bedrijfswoningen geldt het volgende:
1. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “bedrijfswoning” is de bestaande
bedrijfswoning toegestaan;
2. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “2 bedrijfswoningen” zijn de twee
bestaande bedrijfswoningen toegestaan;
g Aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit
binnen deze bestemming is gebruik van een deel van de woning en/of de daarbij
behorende bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden
beroeps- of bedrijfsactiviteit toegestaan, mits wordt voldaan aan de volgende
voorwaarden:
1. maximaal 50 m² van het vloeroppervlak van de woning (begane grond + verdiepingen)
met inbegrip van gerealiseerde aan- en uitbouwen en bijgebouwen, mag worden gebruikt
voor aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;
2. degene die de activiteiten in de bedrijfswoning of het daarbij behorende
bijgebouw zal uitvoeren, dient tevens de bewoner van de bedrijfswoning
te zijn;
3. activiteiten die vergunningplichtig zijn krachtens de Wet milieubeheer zijn
niet toegestaan;
4. er mag geen detailhandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop
als ondergeschikte activiteit en wel in verband met de activiteit;
5. er mogen maximaal 2 parkeerplaatsen in het openbaar gebied worden gebruikt.
h Publieksgerichte beroeps- of bedrijfsactiviteit
het gebruik van een deel van de woning en/of de bijgebouwen ten behoeve van
de uitoefening van een publieksgerichte beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis is
uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van wonen
- publieksgericht”, of na verlening van ontheffing ex 3.5.5.
i Kantoor
voor kantoren geldt het volgende:
1. binnen deze bestemming zijn uitsluitend onzelfstandige kantoren toe
gestaan;
2. de oppervlakte van onzelfstandige kantoren mag niet meer bedragen dan
40% van het totale bedrijfsvloeroppervlak; 3. uitsluitend ter plaatse van de
aanduiding “bedrijf van categorie 1” zijn zelfstandige kantoren toegestaan,
met dien verstande dat er bij omschakeling naar een ander bedrijfstype
voldaan dient te worden aan het gestelde in 3.1.1 onder a tot en met d;
j Horeca
uitsluitend is ondersteunende horeca toegestaan;
k Parkeren
voor parkeren geldt bij uitbreiding en/of nieuwbouw het volgende:
1. bedrijven, al dan niet gezamenlijk, voorzien in voldoende parkeergelegenheid.
Bij het bepalen van de benodigde parkeergelegenheid wordt de
meest recente CROW uitgave ASVV gehanteerd;
2. ter plaatse van de aanduiding “landmark” is parkeren niet toegestaan,
behoudens ontheffing als bedoeld in
l Kavelgrootte
de kavelgrootte van een bedrijf bedraagt bij nieuwvestiging minimaal 1000 m2
en maximaal 5000 m2 , behoudens ontheffing als bedoeld in 3.5.3;
m Buitenopslag
voor buitenopslag geldt het volgende:
1. de stapelhoogte mag niet meer bedragen dan 8 m;
2. buitenopslag is uitsluitend toegestaan achter (het verlengde) van de voorgevel;
n Laden en lossen
laden en lossen dient plaats te vinden op het perceel van het bedrijf ten behoeve
waarvan de laad en losactiviteiten plaatsvinden;


Vraagprijs: € 295.000,- k.k.

Oplevering: Per direct.

Verhuur onder bepaalde voorwaarden bespreekbaar.


Deze informatieverstrekking geschiedt geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van
tussentijdse verhuur c.q. wijzigingen.

Voor nadere informatie en/ of een afspraak voor een bezichtiging kunt u te allen
tijde contact opnemen.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs
€ 295.000,- k.k.
Status
beschikbaar
Aangeboden sinds
31 mei 2024
Aanvaarding
per direct
Oppervlakten
Perceeloppervlakte
513 m²
Oppervlakte
457 m²
Bouw
Soort bouw
bestaande bouw
Bouwjaar
1975
Bouwperiode
1971-1980
Hoofdfunctie
bedrijfsruimte
Bedrijfsruimte
Ligging
bedrijventerrein
Bedrijfshal
Oppervlakte
257 m²
In units vanaf
257 m²
Vrije hoogte
6 m
Vrije overspanning
21 m
Voorzieningen
overheaddeuren
Terrein
Oppervlakte
200 m²

Locatie

Plattegronden