Hét vastgoedaanbod van Nederland
nieuw beschikbaar

Prins Willemstraat 9

2584HR 's-Gravenhage

€ 1.650,- p/m
Soort bedrijfspand Winkelruimte
Oppervlakte 93 m2
Aangeboden sinds 25 januari 2023

Omschrijving

| UNIEKE KANS IN SCHEVENINGEN |

TE HUUR
Uw kersverse winkel beginnen dichtbij het strand? Dit is de kans! Wij hebben per direct een winkelruimte beschikbaar van ca. 93 m² op de Prins Willemstraat 9 in Den Haag. Deze winkelruimte is gelegen tussen het winkelgebied van de Keizerstraat en het drukbezochte verkeersplein Duinstraat/Scheveningseweg/Badhuisstraat. Het object heeft een goede zichtlocatie, handige achterom voor leveranciers of bezorgers en Energielabel A. Wat ons betreft de perfecte kans voor een traiteur of ambachtelijk bedrijf. De aangewezen grond heeft een brede bestemming en daardoor is deze multifunctionele winkelruimte zeer geschikt voor dienstverlening, detailhandel en horeca cat-licht (onder voorbehoud). De locatie kenmerkt zich door door de mix van lokale en landelijke detaillisten. In de directe omgeving is betaald parkeren aan de openbare weg in uitstekende mate mogelijk en tevens kunt u een bedrijfsparkeervergunning aanvragen bij de gemeente.

OPPERVLAKTE
Wij hebben circa 93 m² beschikbaar voor de verhuur op de begane grond. De frontbreedte is circa 6 meter.

HUURPRIJS
€ 1.650,- per maand exclusief BTW.

OPLEVERING
Het object wordt in casco staat en leeg verhuurd, met de volgende voorzieningen:
- eigen entree;
- eigen nutsvoorzieningen
- gestuukte wanden en plafonds;
- toilet;
- bar met waterpunt;
- radiatoren;
- krachtstroom;
- horeca afzuiginstallatie;
- tuin met achterom.

SERVICEKOSTEN
Geen servicekosten, de huurder dient zelf zorg te dragen voor de aansluiting en betaling van de nutsvoorzieningen.

ENERGIELABEL
Het object beschikt over een Energielabel A.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) + 5 (vijf) jaar, in overleg. Opzegtermijn 01 (één) jaar.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst 12 maanden na huuringangsdatum, zal de huurprijs worden aangepast aan de stijging van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI), reeks Alle Huishoudens (2015=100), zoals dit wordt gepubliceerd door het CBS.

AANVAARDING
Per direct.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een waarborgsom storten ter grootte van drie maanden bruto betalingsverplichting [huur, servicekosten en BTW].

BESTEMMING
‘Scheveningen Dorp.' onherroepelijk vastgesteld op 11 oktober 2012. Het object valt onder bestemmingscategorie 'Gemengd - 1'. Voor een uitgebreide toelichting, kunt u terecht op ruimtelijkeplannen.nl. Wij bevelen aan om het voorgenomen gebruik te toetsen bij de gemeente voor risico van de huurder.

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW conform het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2022 vastgesteld, inclusief de daarbij behorende algemene bepalingen en bijzondere bepalingen van verhuurder.

COURTAGE
Indien er door bemiddeling van OfficeCompany een transactie tot stand wordt gebracht, dan bent u ons als huurder hiervoor geen courtage verschuldigd.

OVERIG
Deze objectinformatie is met zorg samengesteld. Aan de verstrekte gegevens kan echter geen enkel recht worden ontleend en voor de juistheid ervan sluiten wij aansprakelijkheid uit. Deze objectinformatie mag niet worden beschouwd als aanbieding of offerte en wordt verstrekt onder het voorbehoud van goedkeuring door verhuurder.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Want to start your brand new shop close to the beach? This is the chance! We have a retail space available immediately of approx. 93 m² at Prins Willemstraat 9 in The Hague. This retail space is located between the shopping area of the Keizerstraat and the busy traffic square Duinstraat/Scheveningseweg/Badhuisstraat. The object has a good visible location, a convenient back entrance for suppliers or deliverers and Energy Label A. In our opinion, the perfect opportunity for a caterer or artisan company. The designated land has a broad use and therefore this multifunctional retail space is very suitable for services, retail and catering cat-light (subject to change). The location is characterized by the mix of local and national retailers. Paid parking on the public road is perfectly possible in the immediate vicinity and you can also apply for a company parking permit from the municipality.

SURFACE
We have approximately 93 m² available for rent on the ground floor. The front width is approximately 6 meters.

RENTAL PRICE
€ 1,650 per month excluding VAT.

DELIVERY
The object is rented in hull condition and empty, with the following facilities:
- own entrance;
- own utilities
- plastered walls and ceilings;
- toilet;
- bar with water point;
- radiators;
- power current;
- catering extraction system;
- garden with back entrance.

SERVICE CHARGE
No service costs, the tenant must take care of the connection and payment of the utilities.

ENERGY LABEL
The object has an Energy Label A.

RENTAL PAYMENT
A month in advance.

RENTAL TERM
5 (five) + 5 (five) years, in consultation. Notice period 01 (one) year.

RENTAL PRICE ADJUSTMENT
Annually, for the first time 12 months after the rental commencement date, the rent will be adjusted to the increase in the Consumer Price Index Figure (CPI), series All Households (2015=100), as published by Statistics Netherlands.

ACCEPTANCE
Immediately.

GUARANTEE
Upon signing the rental agreement, the tenant will pay a deposit amounting to three months gross payment obligation [rent, service costs and VAT].

DESTINATION
'Scheveningen Village.' irrevocably established on October 11, 2012. The object falls under destination category 'Mixed - 1'. For a detailed explanation, please visit spatialplans.nl. We recommend testing the intended use with the municipality at the risk of the tenant.

RENTAL AGREEMENT
Lease agreement for retail space within the meaning of Article 7:290 of the Dutch Civil Code in accordance with the model established by the Real Estate Council (ROZ) in 2022, including the associated general provisions and special provisions of the lessor.

COURTAGE
If a transaction is concluded through the intermediary of OfficeCompany, you as a tenant do not owe us any commission for this.

OTHER
This object information has been compiled with care. However, no rights can be derived from the information provided and we exclude liability for its correctness. This object information may not be regarded as an offer or quotation and is provided subject to approval by the lessor.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht
Prijs
€ 1.650,- p/m
Status
beschikbaar
Aangeboden sinds
25 januari 2023
Aanvaarding
per direct
Bemiddelingskosten
Geen
Servicekosten
€ 0.00 p/m
Waarborgsom
€ 5,989.50
Bouw
Soort bouw
bestaande bouw
Hoofdfunctie
winkelruimte
Winkelruimte
Oppervlakte
93 m²
In units vanaf
93 m²
Verkoopvloeroppervlakte
93 m²
Aantal verdiepingen
1
Front breedte
500 m
Welstandsklasse
B1

Locatie

Verhuurmakelaar

Wooncompany B.V. Frankenslag 32
2582HS 's-Gravenhage