KiesWijzerWonen

Toelichting

Welkom bij de KiesWijzerWonen van VBO Makelaar, brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs. De KiesWijzerWonen helpt u bij het maken van een keuze in het stemhokje op 15 maart. De vragen die u kunt beantwoorden gaan uiteraard allemaal over de woningmarkt. VBO Makelaar heeft alle aan de Tweede Kamerverkiezingen deelnemende fracties een breed aantal woonthema’s voorgelegd. Van de PVV, Partij voor de Dieren, GroenLinks, VNL en DENK hebben we helaas geen reactie mogen ontvangen. Hun antwoorden zijn dan ook niet verwerkt in deze KiesWijzerWonen.

Werkwijze

De KiesWijzerWonen bestaat uit 16 stellingen over de koop- en huurmarkt en taxeren. Elke stelling bevat een toelichting. Per stelling geeft u aan of u het eens of oneens bent. Na het beantwoorden van de stellingen krijgt u een gerangschikt overzicht van de partijen. Hoe vaker uw keuze met die van een partij overeenkomt, hoe hoger deze partij scoort in het overzicht.