Burgemeester Patijnlaan 57A

's-Gravenhage prijs op aanvraag

WoningtypeBenedenwoning
Woonoppervlakte98 m²
Aantal kamers3
Dit object printen
Open Huis 30 november 2020 van 08:30 tot 09:30 uur
Burgemeester Patijnlaan 57A 's-Gravenhage - foto 1
Burgemeester Patijnlaan 57A 's-Gravenhage - foto 2
Burgemeester Patijnlaan 57A 's-Gravenhage - foto 3
Burgemeester Patijnlaan 57A 's-Gravenhage - foto 4
Burgemeester Patijnlaan 57A 's-Gravenhage - foto 5
Burgemeester Patijnlaan 57A 's-Gravenhage - foto 6
Burgemeester Patijnlaan 57A 's-Gravenhage - foto 7
Burgemeester Patijnlaan 57A 's-Gravenhage - foto 8
Burgemeester Patijnlaan 57A 's-Gravenhage - foto 9
Burgemeester Patijnlaan 57A 's-Gravenhage - foto 10
Burgemeester Patijnlaan 57A 's-Gravenhage - foto 11
Burgemeester Patijnlaan 57A 's-Gravenhage - foto 12
Burgemeester Patijnlaan 57A 's-Gravenhage - foto 13
Burgemeester Patijnlaan 57A 's-Gravenhage - foto 14
Burgemeester Patijnlaan 57A 's-Gravenhage - foto 15
Burgemeester Patijnlaan 57A 's-Gravenhage - foto 16
Burgemeester Patijnlaan 57A 's-Gravenhage - foto 17
Burgemeester Patijnlaan 57A 's-Gravenhage - foto 18
Burgemeester Patijnlaan 57A 's-Gravenhage - foto 19
Burgemeester Patijnlaan 57A 's-Gravenhage - foto 20
Burgemeester Patijnlaan 57A 's-Gravenhage - foto 21
Burgemeester Patijnlaan 57A 's-Gravenhage - foto 22

Overdracht

Prijs op aanvraagprijs op aanvraag
Aangeboden sinds13 dagen geleden
Statusbeschikbaar
Aanvaardingin overleg

Bouw

Soort appartememtbenedenwoning
Soort bouwbestaande bouw
Bouwjaar2001
Soort dakplat dak
Bijzonderhedenbeschermd stads- of dorpsgezicht

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte98 m²
Externe bergruimte11 m²
Gebouwgebonden buitenruimte13 m²
Inhoud327 m³

Indeling

Aantal kamers3
Aantal slaapkamers2
Aantal badkamers1
Aantal woonlagen1
Gelegen op woonlaag1
Voorzieningenmechanische ventilatie, lift

Energie

Isolatiedubbel glas, volledig geïsoleerd

Buitenruimte

Liggingaan drukke weg, in woonwijk, beschutte ligging
Tuinzonneterras
Afmeting tuin13m² (7,13m diep en 1,88m breed)
Ligging tuinzuidoost

Garage

Soort garageparkeerplaats

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheidopenbaar parkeren, betaald parkeren, parkeergarage, parkeervergunningen

Foto's (22)

Burgemeester Patijnlaan 57A te 's-Gravenhages
Burgemeester Patijnlaan 57A te 's-Gravenhages
Burgemeester Patijnlaan 57A te 's-Gravenhages
Burgemeester Patijnlaan 57A te 's-Gravenhages
Burgemeester Patijnlaan 57A te 's-Gravenhages
Burgemeester Patijnlaan 57A te 's-Gravenhages
Burgemeester Patijnlaan 57A te 's-Gravenhages
Burgemeester Patijnlaan 57A te 's-Gravenhages
Burgemeester Patijnlaan 57A te 's-Gravenhages
Burgemeester Patijnlaan 57A te 's-Gravenhages
Burgemeester Patijnlaan 57A te 's-Gravenhages
Burgemeester Patijnlaan 57A te 's-Gravenhages
Burgemeester Patijnlaan 57A te 's-Gravenhages
Burgemeester Patijnlaan 57A te 's-Gravenhages
Burgemeester Patijnlaan 57A te 's-Gravenhages
Burgemeester Patijnlaan 57A te 's-Gravenhages
Burgemeester Patijnlaan 57A te 's-Gravenhages
Burgemeester Patijnlaan 57A te 's-Gravenhages
Burgemeester Patijnlaan 57A te 's-Gravenhages
Burgemeester Patijnlaan 57A te 's-Gravenhages
Burgemeester Patijnlaan 57A te 's-Gravenhages
Burgemeester Patijnlaan 57A te 's-Gravenhages

Burgemeester Patijnlaan 57A, 's-Gravenhage

OPEN HUISMAANDAG 30 NOVEMBER 2020 VAN 8:30 TOT 9:30ENMAANDAG 14 DECEMBER 2020 VAN 8:30 TOT 9:30***Openbare executoriale verkoop

(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)op 17 december 2020 bij inzet en afslag vanaf 09:30 uur,via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan CMS Derks Star Busmann N.V.De te veilen registergoederen betreffen:

a. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de

woning op de ... Lees de volledige omschrijving

OPEN HUIS

MAANDAG 30 NOVEMBER 2020 VAN 8:30 TOT 9:30

EN

MAANDAG 14 DECEMBER 2020 VAN 8:30 TOT 9:30

***

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)

op 17 december 2020 bij inzet en afslag vanaf 09:30 uur,

via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan CMS Derks Star Busmann N.V.

De te veilen registergoederen betreffen:
a. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de
woning op de begane grond met terras, berging in de kelder en verder toebehoren,
plaatselijk bekend Burgemeester Patijnlaan 57-A te 2585 BJ 's-Gravenhage, kadastraal
bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie P complexaanduiding 10399A,
appartementsindex 292, uitmakende het 9/932 (negen/negenhonderdtweeëndertigste)
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van zesennegentig woningen, verdeeld over zes woonlagen, elk met
een berging in de kelder, trappenhuizen, liften, elk met een lifthal en verder toebehoren,
plaatselijk Burgemeester Patijnlaan, respectievelijk Burgemeester Kolfschotenlaan
te ’s-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie P nummer 10399
A-3, uitmakende het 54/100 (vierenvijftig/éénhonderdste) aandeel in de gemeenschap,
bestaande uit het eeuwigdurend recht van erfpacht, van een perceel, eigendom van en
liggende in de gemeente ’s-Gravenhage aan het Burgemeester de Monchyplein, de
Burgemeester Patijnlaan en de Burgemeester Kolfschotenlaan, ten tijde van de splitsing
in appartementsrechten, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie P nummer
10394, groot tweeëntachtig are en achtenzestig centiare, met de rechten van de
erfpachter op de op die grond gestichte opstallen, zijnde drie flatgebouwen, bestaande
uit een gezamenlijke half-ondergrondse parkeerkelder met twee containerruimten en
bovengelegen woningen met bergingen in de kelder, begroeiing met pad op het dak van
de parkeerkelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend Burgemeester de
Monchyplein, Burgemeester Patijnlaan en Burgemeester Kolfschotenlaan; en
b. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de
parkeerplaats, aangeduid met nummer 29P, plaatselijk bekend Burgemeester
Kolfschotenlaan te ’s-Gravenhage, in de half-ondergronds gelegen parkeerkelder van
de flatgebouwen, genaamd Megaron en Parthenon/Pergamon, gelegen aan het
Burgemeester de Monchyplein, de Burgemeester Patijnlaan en de Burgemeester
Kolfschotenlaan te ’s-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie
P complexaanduiding 10399A appartementsindex 29, uitmakende het 1/225
(één/tweehonderdvijfentwintigste) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het
appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de half-ondergrondse
parkeerkelder, bevattende in totaal tweehonderdvijfentwintig parkeerplaatsen, alsmede
rijbanen, plaatselijk bekend Burgemeester Kolfschotenlaan te 's-Gravenhage, ten tijde
van de ondersplitsing in appartementsrechten, kadastraal bekend gemeente ’s-
Gravenhage, sectie P nummer 10399 A-1, uitmakende het 15/100
(vijftien/éénhonderdste) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het hiervoor onder a
vermelde recht van erfpacht.

De gebruikssituatie van het Registergoed is – voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de
Basisregistratie Personen) – als volgt:
mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd.
Bij beschikking van de Rechtbank Den Haag d.d. 21 oktober 2020 is verlof verleend voor het inroepen van het huurbeding.
Op verzoek van de executant is voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten
alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van
een exploot.
In dit exploot wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor
rekening en risico van de koper.
De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.

Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.
Bij beschikking van de Rechtbank Den Haag d.d. 21 oktober 2020 is verlof verleend voor het inroepen
van het huurbeding.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
*- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en
het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE woning: volgens opgave van de VvE: geen achterstand
Bijdrage VvE per maand: € 217,09
Mutatiekosten: € 108,90
Achterstand VvE parkeerplaats: volgens opgave van de VvE: geen achterstand
Bijdrage VvE per maand: € 52,31
Mutatiekosten: geen

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.
De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 2 december 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financieel gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van €5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 14 januari 2021.

Notaris F. Stroucken
Dossierbehandelaar A.L. BosToon minder

Locatie

Financiering

Verkoopmakelaar

Agterberg Makelaardij logo

Agterberg Makelaardij

Escamplaan 67
2547 GB 'S-GRAVENHAGE
W: www.agterbergmakelaardij.nl
T: 070-2600046
E: Toon e-mailadres

Neem contact op met de makelaar