Parallelweg - Kavel 14 0ong

Wijlre € 190.736,- v.o.n.

Dit object printen

Omschrijving

Is het uw wens om uw eigen droomhuis te bouwen? Dan is dit wellicht het perfecte aanbod voor u. Een royaal formaat zelfbouwkavel (870 m2) met een prachtig panoramisch uitzicht gelegen aan de rand van Wijlre, waardoor zowel voorzieningen als natuur binnen handbereik liggen. De kavel is geschikt voor het bouwen van een vrijstaande woning en heeft een bouwvlak van 14 meter breed en 15 meter diep. Het perceel is georiënteerd op Noord-Oost en heeft een praktische vorm, er dient rekening gehouden te worden met een peilaanduiding van 109.3 NAP. Het perceel is bestemd voor wonen, daaronder mede begrepen aan-huis-gebonden beroepen en mantelzorg.

Het is goed wonen in Wijlre, daar zijn vele redenen voor te benoemen. Zo beschikt de plaats over een leuk centrum met goede voorzieningen zoals een supermarkt, bakkerij en groentewinkel. Het is na Gulpen de grootste kern van gemeente Gulpen-Wittem met circa 2700 inwoners en er is uiteraard ook een basisschool. De aanblik van het dorp wordt bepaald door de landelijk bekende Brand Bierbrouwerij met haar glimmende koperen ketels. Bij Wijlre horen de buurtschappen Etenaken, Cartils, Kapolder, Elkenrade, Stokhem en Beertsenhoven. Het riviertje de Geul stroomt door het dorpje en er is een overvloed aan natuurschoon.

Het bouwperceel is opgenomen in bestemmingsplan 't Kempke e.o. en kent de volgende bouwregels:
20.2 Bouwregels

20.2.1 Algemeen
Op de tot 'Wonen – 1' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
woningen;
bijgebouwen;
ter plaatse van de aanduiding 'garage' uitsluitend garageboxen;
bouwwerken geen gebouwen zijnde, welke qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen.
met dien verstande dat voldaan wordt aan het bepaalde in 20.2.2 tot en met 20.2.4.

20.2.2 Regeling bouwvlak
Ter plaatse van het 'bouwvlak' gelden de volgende regels:
het hoofdgebouw mag uitsluitend in het bouwvlak worden gebouwd en bijgebouwen mogen in het bouwvlak worden gebouwd;
per bouwvlak mogen niet meer woningen worden opgericht dan:
het aantal woningen dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan;
er kunnen worden gebouwd krachtens een vóór inwerkingtreding van het bestemmingsplan verleende bouwvergunning;
ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is aangegeven.
het bouwvlak mag geheel worden bebouwd uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' waar het bouwvlak tot het maximum aangegeven percentage bebouwd mag worden;
ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' de kantoren uitsluitend op de begane grond zijn toegestaan;
de voorgevel zal in of evenwijdig aan de naar de weg gekeerde bebouwingsgrens worden gebouwd;
er mag ten hoogste in 2 bouwlagen worden gebouwd uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding:
'maximum aantal bouwlagen' waar het afwijkende aantal aangeduide bouwlagen of gedeelte van bouwlagen is toegestaan
'garage' waar de goot- en bouwhoogte maximaal 3,50 meter bedraagt.
de hoogte van iedere afzonderlijke bouwlaag mag ten hoogste 3.50 m bedragen;
het gebouw zal met kap van ten hoogste 60° worden afgedekt, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'plat dak' waar uitsluitend een plat dakconstructie is toegestaan;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – dakkapellen uitgesloten' is het niet toegestaan om aan de voorgevel dakkapellen aan te brengen.
20.2.3 Regeling bijgebouwen

Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' gelden de volgende regels:
bijgebouwen mogen eveneens ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' worden gebouwd;
bij vrijstaande woningen dient één zijerf onbebouwd te blijven;
bijgebouwen mogen in ten hoogste 1 bouwlaag worden gebouwd waarvan de goothoogte lager of gelijk is aan de hoogte van de 1e bouwlaag van het hoofdgebouw;
bijgebouwen mogen plat of met een kap van ten hoogste dezelfde dakhelling als het hoofdgebouw worden afgedekt;
het oppervlakte aan bijgebouwen mag per bouwperceel ten hoogste 70 m² mag bedragen, met dien verstande dat ten hoogste 50% van het bij het hoofdgebouw behorende bouwperceel bebouwd mag worden.

20.2.4 Overige regels
a. Binnen het bestemmingsvlak mogen bouwwerken geen gebouwen zijnde worden opgericht met dien verstande dat de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag ten hoogste 2.60 m bedragen, met uitzondering van:
de hoogte van erfafscheidingen, welke voor zover aanwezig voor de naar de weg gekeerde bouwgrens ten hoogste 1.00 m en achter de naar de weg gekeerde bouwgrens ten hoogste 2.00 m mag bedragen;
de hoogte van palen, masten en plastische kunstwerken, welke ten hoogste 8.00 m mag bedragen.
Het bouwvlak en het vlak met de bouwaanduiding 'bijgebouwen' mogen niet door bebouwing worden overschreden, met uitzondering van overschrijding ten behoeve van:
de bouw van erkers, over een breedte van 70% van de naar de weg gekeerde bouwgrens, mits de diepte van de erker niet meer bedraagt dan 1,50 m., de hoogte van de erker niet meer bedraagt dan de hoogte van de 1e bouwlaag van het hoofdgebouw en de afstand tot de bestemming Verkeer niet minder dan 3,00 m. bedraagt;
aansluitende luifels boven de voordeur en kappen op erkers, mits deze vanuit het stedenbouwkundig beeld en afmetingen van ondergeschikte betekenis zijn en de afstand tot de bestemming Verkeer niet minder dan 3.00 m. bedraagt;
ondergeschikte onderdelen van het gebouw, als schoorstenen, lichtkoepels en antennes, met uitzondering van liftopbouwen en luchtbehandelingsinstallaties

De volgende documenten zijn beschikbaar voor de koper: historisch bouwonderzoek, bestemmingsplan en algemene verkoopvoorwaarden gemeente Gulpen-Wittem.

Kenmerken

Overdracht

Koopsom€ 190.736,- v.o.n.
Aangeboden sinds4 maanden geleden
Statusbeschikbaar
Aanvaardingin overleg

Bouw

Soort bouwn.v.t.

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte870 m²

Locatie

Plattegronden

Financiëring

Verkoopmakelaar

Mertens Makelaardij logo

Mertens Makelaardij

Rijksweg 9
6271 AB GULPEN
W: www.mertens.nl
T: 043-4502333
E: info@mertens.nl

Neem contact op met de makelaar

VBO.nl maakt gebruik van cookies - Meer informatie - Sluiten