Toelichting Huurcheck

De woningen op www.vbo.nl die voorzien zijn van het logo Huurcheck, zijn door VBO Makelaar gecontroleerd en geborgd. Dit betekent dat het werkproces van de makelaar die deze woning aanbiedt, is gecontroleerd en goedgekeurd. Gecheckt is of de gevolgde procedures zorgvuldig, juist en volgens een vastgesteld kader zijn verlopen. VBO Makelaar borgt hiermee de kwaliteit en integriteit van de verhuurbemiddeling. Zij controleert dit werkproces in samenwerking met Huurcheck Nederland.

Het logo geeft u als huurder de zekerheid dat de makelaar alle gegevens van zowel de verhuurder als de woning grondig heeft gecontroleerd en dat u de juiste overeenkomsten aangeboden krijgt ter ondertekening.

Dit logo geeft u als verhuurder de zekerheid dat de huurder gescreend is zodat u daadwerkelijk weet wie uw huurder is. Zo is o.a. de kredietwaardigheid gecontroleerd, de identiteit en het huurverleden van de huurder. Tevens voldoet de huurovereenkomst aan de meest actuele juridische eisen.

Wanneer u zaken doet met een VBO-makelaar weet u zeker dat hij of zij gehouden is aan de statuten, reglementen en Beroeps- en gedragscode van VBO Makelaar. Dat betekent dat u in geval van een geschil uw klacht ter behandeling neer kunt leggen bij de Geschillencommissie Makelaardij of bij het Tuchtcollege Makelaardij Nederland.

Algemene aanvullende informatie:

VBO Makelaar is een brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs. Met circa 1.100 leden door heel Nederland is VBO Makelaar qua grootte de tweede brancheorganisatie van Nederland. VBO Makelaar heeft naast een sectie Wonen, ook een aparte sectie Bedrijfsmatig Vastgoed en een sectie Landelijk en Agrarisch Vastgoed.

Huurcheck Nederland bewaakt als validatie-instituut de kwaliteit van de dienstverlening van geregistreerde makelaars actief in verhuur. Huurcheck Nederland controleert op de uitvoer van een degelijke verhuurtransactie. Door de innovatieve Huurcheck Nederland validatiesoftware worden alle individuele verhuurtransacties stuk voor stuk onafhankelijk getoetst op regelgeving en (ver)huurveiligheid zoals screening, onderzoek en verantwoording.