Hét vastgoedaanbod van Nederland
Alles wat je moet weten over de WOZ-waarde

Alles wat je moet weten over de WOZ-waarde

Woning (ver)kopen Wet- en regelgeving
20 januari 2022 4 minuten

 

De term WOZ-waarde horen we regelmatig, maar wat houdt deze waarde in en waarom is deze zo belangrijk? WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is de waarde van jouw woning die wordt toegekend door de gemeente.   

Binnenkort ligt de WOZ-beschikking voor 2022 bij jou op de mat, deze wordt altijd in het eerste kwartaal van ieder jaar verstuurd. Vanwege de stijgende woningprijzen zijn ook de WOZ-waarden enorm gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Gemiddeld gaat het om een stijging van 9,5% in vergelijking met 2021.  

De WOZ-waarde geeft altijd de waarde aan van jouw huis per 1 januari van het voorgaande jaar, ook wel de waardepeildatum genoemd. In 2021 zijn er voor 9,1 miljoen objecten, van huizen tot winkels, de WOZ-waarde bepaald.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald? 

Om de WOZ-waarde te bepalen gebruiken gemeenten een modelmatige waardepaling. Zowel verkoopcijfers van soortgelijke woningen als de kenmerken van de woning, zoals ligging, bouwjaar en grootte, spelen daarbij een rol. De marktwaarde is het uitgangspunt. Oftewel, hoeveel zou de woning opbrengen als het verkocht wordt op de waardepeildatum? De Waarderingskamer, de toezichthouder, controleert de bepaalde woningwaarden van gemeenten.  

Veranderingen per 1 januari: van inhoud naar oppervlakte  

Per 1 januari 2022 wordt er een nieuwe manier toegepast om de WOZ-waarde van een woning te berekenen De waarde wordt nu mede bepaald door de gebruiksoppervlakte van de woning en niet meer door de bruto inhoud. Dat wil zeggen, van m3 naar m2. Hiermee wordt de bepaling van de WOZ-waarde transparanter en beter controleerbaar.   

Waar vind ik de WOZ-waarde van mijn woning? 

De WOZ-waarde van jouw woning staat op de WOZ-beschikking. Tevens is het mogelijk om deze gegevens op te vragen op mijnoverheid.nl, bij jouw gemeente of via het WOZ-waardeloket van de Rijksoverheid.

Wat zijn de voor- en nadelen van een hoge WOZ-waarde?

Een hoge WOZ-waarde heeft als nadeel dat het vaak ook hogere belastingen betekent. Dit komt omdat gemeenten de WOZ-waarde gebruiken als basis voor het heffen van onroerendezaakbelasting (ozb) en soms rioolheffing. Ook het waterschap gebruikt de WOZ-waarde voor het heffen van de watersysteemheffing. Daarnaast gebruikt de Belastingdienst de WOZ-waarde voor bijvoorbeeld inkomstenbelasting (via het eigenwoningforfait), schenkbelasting en erfbelasting. Dus hoe hoger je WOZ-waarde, hoe meer belasting je betaalt.  

Toch heeft een hogere WOZ-waarde ook voordelen, zoals een hogere verkoopopbrengst. Je kunt waarschijnlijk een hogere verkoopprijs hanteren door de gestegen WOZ-waarde. Een ander voordeel is een lagere hypotheekrente. Bij de meeste hypotheken betaal je een renteopslag. Deze wordt bepaald door de verhouding tussen de marktwaarde van jouw woning en de hoogte van jouw hypotheek. Bij een hogere WOZ-waarde val je mogelijk in een lagere risicoklasse en kun je een lagere hypotheekrente krijgen. 

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de WOZ-waarde van mijn huis?

Het kan voorkomen dat je het niet eens bent met de WOZ-waarde die aan jouw woning is toegekend. In 2021 werd er bij 2,7% van alle woningen bezwaar aangetekend volgens de Waarderingskamer, oftewel  circa 210.000 woningen.   

Ben jij het ook niet eens met de WOZ-waarde? Het is mogelijk om bezwaar te maken bij de gemeente. Belangrijk is om goed aan te geven waarom jij het niet eens bent met de waarde die door de gemeente is bepaald. Het kan hierbij handig zijn om het taxatieverslag op te vragen bij jouw gemeente. De gegevens uit dit verslag kan je gebruiken voor het indienen van het bezwaar. Let er op dat het bezwaarschrift binnen zes weken moet worden ingediend.  

Meer weten? Vraag jouw VBO-makelaar  of -taxateur om advies.