Hét vastgoedaanbod van Nederland
Bedrijfsmatig vastgoed huren

Bedrijfsmatig vastgoed huren

Bedrijfsmatig Vastgoed
6 mei 2021 2 minuten

 

Om uw bedrijfsactiviteiten goed uit te kunnen voeren, bent u op zoek naar een bedrijfsruimte. Of het nu gaat om het huren van een kantoor, winkel, magazijn, loods, horeca- of recreatieruimte, de bedrijfsmatig VBO-makelaar kan u daarin begeleiden. Hij of zij is betrokken, deskundig, flexibel en geeft een passend advies. Dat kan een totaaladvies zijn of de verzorging van enkele deeldiensten. Uw bedrijfseisen en de huisvestingsmogelijkheden worden verwerkt in begeleiding op maat, op basis van duidelijke afspraken.

Programma van eisen

Vaak heeft u zelf al enkele criteria opgesteld waaraan de bedrijfsruimte moet voldoen. De bedrijfsmatig VBO-makelaar kan deze criteria met u doornemen, eventueel verder aanvullen en toetsen aan uw opties kopen of huren. Dat is namelijk de eerste vraag die u gesteld moet worden: Wat is er binnen uw mogelijkheden en wensen de beste optie? Nadat definitief is vastgesteld dat huren het beste bij uw bedrijfssituatie past, zal de bedrijfsmatig VBO-makelaar met u overleggen over de juiste locatie, aanwezige voorzieningen, de bereikbaarheid etc. Zo ontstaat er een duidelijk programma van eisen waaraan uw bedrijfsruimte moet voldoen.

Aanbod

Het huuraanbod is ruim en gevarieerd. Uw bedrijfsmakelaar kan snel tot geschikt aanbod komen, onder andere door gebruik te maken van de VBO-database en de netwerken van collega’s.

Bezichtiging

Tijdens de bezichtigingen kijkt uw makelaar met u mee of de te huren ruimte geschikt is voor uw doeleinden en of dat over vijf jaar ook nog steeds het geval zal zijn. Daarnaast adviseert hij of zij u over de onderhoudsstatus, servicekosten, werkplekinrichting, verbouwingsmogelijkheden, energieverbruik, Arbo wetgeving etc. Er wordt een inspectierapport opgesteld ter ondersteuning van uw definitieve beslissing.

Huurovereenkomst

Ook bij huren is er ruimte voor onderhandeling over de prijs, faciliteiten, onderhoudsdiensten etc. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in de huurovereenkomst. Huren is een complexe aangelegenheid. De VBO-makelaar zal dan ook uitgebreid de rechten en plichten met u doornemen. Na de sleuteloverdracht kan de verhuurder maar ook een beheerder aanspreekpunt zijn voor lopende zaken zoals de huuroverdracht, huuraanpassing en mogelijke reparatiewerkzaamheden.

Kijk op www.vbo.nl voor een VBO-makelaar bij u in de buurt.