Nieuwe wetgeving per 1 juli: dit is voor jou als huurder van belang!

Huur Juridisch Nieuws
3 juli 2024
Nieuwe wetgeving per 1 juli: dit is voor jou als huurder van belang!

Let op: per 1 juli 2024 is er nieuwe huurwetgeving van kracht en dat is natuurlijk ook voor jou als consument van belang. Hoe zit het bijvoorbeeld met de maximaal toegestane huurverhoging en de Wet vaste huurcontracten? Wij zetten de belangrijkste zaken in dit artikel voor je op een rij!

 

1. Huurverhoging

Voor sociale huurwoningen mogen verhuurders vanaf 1 juli 2024 de huur verhogen met maximaal 5,8 procent als de (kale) huur 300 euro of meer per maand is. Als de (kale) huur lager is dan 300 euro per maand, is er een huurverhoging van maximaal 25 euro mogelijk.

Huur jij een sociale huurwoning en heb je een hoger middeninkomen of een hoog inkomen? Ook in dat geval mag de verhuurder meer huurverhoging voorstellen. Voor hogere middeninkomens is dit maximaal 50 euro en in de categorie voor hoge inkomens maximaal 100 euro. Dit geldt dan voor particuliere verhuurders en woningcorporaties.

Kamers, woonwagens en standplaatsen
Als je een kamer, woonwagen of standplaats huurt, dan mag de huur vanaf 1 juli 2024 met maximaal 5,8 procent toenemen. Die limiet geldt eveneens als er in het huurcontract een hoger percentage is afgesproken. Zowel particuliere verhuurders als woningcorporaties moeten zich hieraan houden.

Ligplaatsen woonboten
De maximale huurverhoging van 5,5 procent voor vrijesectorwoningen geldt vanaf 1 juli 2024 ook voor ligplaatsen van woonboten. Dit geldt voor particuliere verhuurders, woningcorporaties en voor gemeenten en andere overheidsorganen die ligplaatsen voor woonboten verhuren.

Bekijk hier meer informatie over de regels voor huurverhoging.

2. Betaalbare huur in middensector

Behoor jij tot de huurders in de middensector? Let op: per 1 juli 2024 mogen verhuurders de huur met maximaal 6,8 procent verhogen als jouw beginhuurprijs ligt tussen de 879,66 en 1.157,95 euro (bedragen voor 2024). Dat geldt alleen voor nieuwe huurcontracten (afgesloten op 1 juli 2024 of later) voor zelfstandige woonruimte. Deze regelgeving is van toepassing op particuliere verhuurders en woningcorporaties.

De Wet betaalbare huur zorgt ervoor dat het gemoderniseerde woningwaarderingsstelsel (WWS) geldt voor middenhuurwoningen tot en met 186 punten. Als huurder ben je hierdoor beter beschermd. Eerder moest je als huurder zelf een maximale huurprijs afdwingen bij de verhuurder, maar niet alle huurders waren daartoe in staat. Gemeenten kunnen nu ingrijpen als verhuurders te veel huur vragen. Door deze wet gaat de huur van 300.000 woningen op termijn met gemiddeld 190 euro omlaag.

De Wet betaalbare huur is op 1 juli 2024 ingegaan. Op www.ismijnhuurteduur.nl kun je als huurder zien wat de wet voor jou betekent. 

3.    Wet verbod tijdelijke huurcontracten

Vanaf 1 juli 2024 krijg jij als nieuwe huurder meteen een huurcontract voor onbepaalde tijd, op enkele uitzonderingen na. Voor specifieke groepen kan een huurcontract van bepaalde duur wel uitkomst bieden. Zij mogen sinds 1 juli 2024 een huurcontract voor maximaal 2 jaar krijgen.

Particuliere verhuurders en woningcorporaties dienen zich aan de nieuwe regels te houden. Dit geldt ook voor sociale huurwoningen en huurwoningen in de vrije sector. Bekijk hier meer informatie over de wet

Deskundig (huur)advies nodig van een VBO-expert? Begin jouw zoektocht hier