Meer koopkansen voor jou als starter

Kopen Nieuws
25 juni 2024
Meer koopkansen voor jou als starter

Goed nieuws voor jou als woningzoekende: met het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen krijgen starters vanaf eind 2024 betere mogelijkheden om een nieuwbouwwoning te kopen. Dit fonds krijgt een vermogen van 70 miljoen euro. Lees snel verder om erachter te komen wat dat voor jou precies betekent.

 

Voor starters met een middeninkomen is het vinden en kopen van een woning in deze tijden van krapte en torenhoge huizenprijzen haast onbegonnen werk. Je kent het ongetwijfeld vanuit jouw eigen situatie of via de verhalen van mensen uit je familie of vriendenkring. Maar er is dus hoop! Vanuit het coalitieakkoord in 2021 is het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen ontstaan. Bedoeld dus om starters met een middeninkomen, waar jij misschien ook toe behoort, een financieel steuntje in de rug te geven.

Hoe werkt het?  
Voor de goede orde: het gaat om ondersteuning bij het kopen van een nieuwbouwwoning. Ontwikkelaars kunnen bij het fonds een aanvraag voor kopersondersteuning indienen, waarmee je als starter voor een lagere prijs dan de marktwaarde een woning krijgt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de al bestaande Koopsstart-regeling.

Het fonds is zogenaamd revolverend. Een moeilijke term, maar dit betekent dat het geld terugvloeit naar het fonds wanneer starters hun woning weer verkopen. Zo blijft het budget bestemd voor toekomstige koopstarters. Voor ontwikkelaars geldt een cofinanciering van 25 procent van de kopersondersteuning. 

Over welke bedragen praten we?
De maximale kopersondersteuning op de koopprijs van een nieuwbouwwoning is 70.000 euro. De maximale koopprijs van een koopwoning is aangepast aan het prijspeil en de betaalbaarheidsgrens van 2024 (390.000 euro). Dit betekent dat jij als starter in aanmerking komt voor kopersondersteuning wanneer je een woning koopt met een getaxeerde woningwaarde van maximaal 390.000 euro.

Dit uitgangspunt sluit volgens het minitserie van Binnenlandse Zaken aan 'bij de maximale inkomensgrens en voorkomt verschuiving van het middeldure naar het betaalbare segment.'

SVn en Stichting OpMaat
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) wordt, samen met Stichting OpMaat, de uitvoerder. Zij gaan het fonds in de komende zes maanden verder inrichten en hiervoor afspraken maken met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ontwikkelaars en gemeenten. De website van het fonds met daarop alle inhoudelijke informatie voor jou gaat half oktober live.

De verwachting is dat de eerste aanvragen van starters in december van dit jaar ingediend kunnen worden. Wil jij je alvast laten bijpraten door een deskundige makelaar van VBO? Ga hier meteen op zoek