Hét vastgoedaanbod van Nederland
Online biedingssysteem versus hybridevorm van transparantie

Online biedingssysteem versus hybridevorm van transparantie

Taxeren Uit de vereniging
22 maart 2021 3 minuten

 

Een econoom uit Amsterdam schreef onlangs een stuk in Het Financieele Dagblad over een ervaring met bieden met voorkennis. De verkoopmakelaar van zijn huis had nog na de biedingstermijn contact met een andere makelaar om een belegger aan te sporen nét iets meer geld neer te leggen voor het huis. De particulier die eigenlijk het hoogste bod zou hebben, had zo het nakijken. Naar aanleiding hiervan stelde PVDA-Kamerlid Nijboer dat je alle biedingen in een systeem zou moeten kunnen zien zodat het proces eerlijker verloopt. Al eerder op 9 november 2020 werd deze motie van Terpstra en Dik-Faber over hetzelfde onderwerp al unaniem aangenomen in de Tweede Kamer. 

Een online biedingssysteem zou ervoor moeten zorgen dat:

  • Potentiële kopers gelijke kansen krijgen binnen het biedingsproces
  • Excessieve verkoopprijzen worden tegen gegaan
  • Het gehele biedingsproces transparanter wordt om de koper beter te informeren en te beschermen

Om tegemoet te komen aan de unaniem aangenomen Kamermotie en rekening te houden met de nadelen van een online biedingsplatform, pleit VBO voor een zogenaamde ‘Algemene Verantwoording’. Op deze manier wordt er wél data gedeeld met bieders ná het proces maar blijft tijdens het proces de huidige gang van zaken gehandhaafd. Het gebruik van zo een hybride systeem wordt reeds toegepast door woningcorporaties bij het toewijzen van sociale huurwoningen.

Toepassing “Algemene Verantwoording” voor makelaars

Het gebruik van deze hybridevorm van transparantie biedt een aantal voordelen ten opzichte van een online biedingsplatform:

  • Komt tegemoet aan de vraag om transparantie voor de consument
  • Voorkomt prijsopdrijving via een zogenaamde prijzenrally op het einde van het biedproces
  • Het is tevens mogelijk om de gestelde voorwaarden inzichtelijk te maken
  • Biedt makelaars de mogelijkheid om op een “low tech” manier te voldoen aan de wensen van de Kamer en hun werkmethodes niet significant te wijzigen
  • Hij is decentraal te implementeren. Het is niet noodzakelijk dat één marktpartij een commerciële website aanbiedt. De brancheorganisaties kunnen instaan voor de publicatie van de ‘Algemene Verantwoording’ maar dit is zelfs mogelijk op makelaarsniveau of via een lokale partij.