Hét vastgoedaanbod van Nederland
Pachtovereenkomsten agrarisch vastgoed

Pachtovereenkomsten agrarisch vastgoed

Landelijk en Agrarisch Vastgoed
6 mei 2021 2 minuten

 

Bij het aangaan van pachtovereenkomsten zijn duidelijke afspraken over de pachtprijs, pachtduur en periodieke pachtprijsaanpassingen uitermate belangrijk. Afspraken moeten correct worden vastgelegd om de verhoudingen tussen pachter en verpachter helder te houden. De landelijk en agrarisch VBO-makelaar kan u bij de onderhandeling, opstelling en uitvoering van pachtovereenkomsten begeleiden.

Hij of zij stelt een marktconforme pachtprijs op en actualiseert de overeenkomst. De VBO-makelaar kan u ook het financieel beheer uit handen nemen door het innen van de pachtsommen inclusief de verrekening van zakelijke lasten. Ook pachtbeëindiging behoort tot de mogelijkheden. Maar ook voor complexere zaken als de verplaatsing van pachtgronden of een bedrijfsverplaatsing, is hij of zij uw vraagbaak.

Toeslag- en productierechten

De Pachtwetgeving en bijbehorende jurisprudentie vormen een zeer specialistisch vakgebied. Zeker als het om de problematiek met betrekking tot toeslag- en productierechten gaat. Welke percelen kunnen worden verpacht? En welke pachtconstructie kan hiervoor worden toegepast? Wat zijn dan de gevolgen van verpachten met betrekking tot mestbeleid en toeslagrechten? Het is uitermate belangrijk dat partijen bij het sluiten van zowel pachtovereenkomsten als beëindigingovereenkomsten, de grootste zorg aan de rechten besteden. De landelijk en agrarisch VBO-makelaar kan u ook hierin terzijde staan.