Hét vastgoedaanbod van Nederland
Verhuurmarkt

Verhuurmarkt

6 augustus 2021 4 minuten

 

Als verhuurmakelaar of verhuurbemiddelaar breng je vraag en aanbod bij elkaar en houd je de vastgoedmarkt in beweging. Als vereniging van makelaars en taxateurs steunt VBO dat doel. Wij spannen ons in voor een gezonde, transparante en eerlijke verhuurmarkt. Tegelijk staan we voor de kwaliteit van verhuurbemiddelaars.

Als lid van VBO profiteer je van diverse voordelen. Zo helpen wij onze leden met kennis, opleidingen en events. Ook houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de huurmarkt. Van verhuurdersheffing en discriminatie op de woningmarkt, tot regulering op de huurmarkt en de laatste huurmarktcijfers. 

In de huurmarkt zijn tal van bewegende delen. Belangen vechten om voorrang en Den Haag maakt daar beleid op. VBO maakt zich daarom in Den Haag hard voor de huurmarkt én de verhuurmarkt. Voor huurders, verhuurders en eigenaren. 

Hoe helpt VBO een verhuurmakelaar zich te onderscheiden in de markt?
Als VBO zijn we voortdurend in gesprek. Met onze leden, brancheverenigingen, partnerorganisaties en overheden. Ondersteuning naar onze leden is vooral praktisch van aard. Zo bieden we hulp bij marketing, software en ook juridische ondersteuning.

Maar ook het lidmaatschap zelf geldt als kwaliteitslabel van jouw dienstverlening. VBO werkt namelijk actief aan goede en integere dienstverlening door makelaars en bemiddelaars en maakt zich hard voor regels en afspraken die dat voor de hele markt afdwingen. Niemand is tenslotte gebaat bij dubieuze praktijken in de huurmarkt.

Wat gebeurt er op de woningmarkt rondom verhuur?

Regulering huurmarkt

VBO pleit voor regulering op de huurmarkt die dubieuze praktijken voorkomt en de kwaliteit van de dienstverlening van verhuurbemiddelaars waarborgt. Met name in de vrije huursector laat de wet nu nog te veel ruimte voor ondoorzichtige praktijken die nadelige uitpakken voor huurders en kwaliteit van de markt. Daarom pleit VBO ook voor een transparantere en objectievere selectieprocedure bij de toewijzing van huurwoningen in de vrije sector. 

Verplicht lidmaatschap van een branchevereniging is een effectieve manier om wanpraktijken te voorkomen. Makelaars en verhuurbemiddelaars die lid zijn vallen onder de gedragsregels van de vereniging. Dit biedt, in aanvulling op betere wettelijke kaders, een goed controlemechanisme en waarborgt dit goede dienstverlening.  

Discriminatie woningmarkt

Discriminatie op de woningmarkt is een probleem. Zo blijkt uit verschillende onderzoeken dat sommige verhuurbemiddelaars bereid zijn om bepaalde groepen mensen uit te sluiten. Ook als het kenmerken betreft die niet relevant zijn voor iemands vermogen om een goede huurder te zijn. 

Een huurcheck is een goed middel om bijvoorbeeld de kredietwaardigheid van mogelijke huurders te toetsen. Zonder een vorm van controle op huurders is een goede verhuurmarkt niet mogelijk. Tegelijk moet een huurcheck wel eerlijk, transparant en op basis van goede criteria plaatsvinden. De wet dwingt dat vooralsnog onvoldoende af, waardoor bijvoorbeeld discriminatie op de woningmarkt vrij baan heeft. 

Zo toont onderzoek, onder meer op basis van mystery calls, aan dat woningzoekenden met een buitenlands klinkende achternaam minder goed geholpen worden en ook vaker worden afgewezen. Betere regulering van de huurmarkt gaat discriminatie op de huurmarkt tegen en belemmert ook andere wanpraktijken. 

Waarom lid worden bij VBO als verhuurmakelaar?
Als verhuurmakelaar of verhuurbemiddelaar kun je niet zonder een kennisvoorsprong: kennis van de markt, maar ook het netwerk dat daarbij hoort. VBO helpt je met het vestigen van je goede naam, het opbouwen van een netwerk, het verwerven van kennis en ook met tal van praktische zaken rondom je eigen bedrijf. 

Want je bent niet alleen verhuurmakelaar, maar ook ondernemer. En zoals elke ondernemer wil je niet te veel tijd kwijt zijn aan administratie en overhead. Ons Kolibri CRM is speciaal voor de vastgoedmarkt ontwikkeld. Ook bij juridische vraagstukken en marketing ondersteunen we je op praktische wijze. Wil je weten of het lidmaatschap van VBO ook voor jou interessant is? Vraag dan het informatiepakket aan over het VBO-lidmaatschap.