Belangrijke veranderingen voor jou als huurder in 2024

Huur Nieuws
16 januari 2024
Belangrijke veranderingen voor jou als huurder in 2024

Met ingang van 1 juli 2024 gelden er nieuwe regels voor huurverhogingen in de gereguleerde sector. Die wijzigingen hebben ook invloed op jou als huurder. VBO bespreekt hieronder de belangrijkste punten.

 

Wat is de gereguleerde sector?
Dit zijn woningen (zoals sociale huur) waarvan de huurprijs gebonden is aan regels die de overheid bepaalt. Zo geldt er in 2024 een maximale huur van 879,66 euro en dit noemen we de liberalisatiegrens. Het betreft dan de kale huur, dus de service- en energiekosten niet meegerekend.

Woningen met huurprijzen boven deze grens vallen in de geliberaliseerde sector, oftewel de vrije sector. Verhuurders hebben hier meer ruimte om zelf hun huurtarieven vast te stellen en dat betekent minder zekerheden voor jou als huurder. 

Veranderingen 2024
Huur jij een woning in de gereguleerde sector? Vanaf juli 2024 mag jouw huurprijs maximaal 5,8 procent stijgen. Dit percentage is gelijk aan de gemiddelde loonstijging van december 2022 tot december 2023, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Woningcorporaties kunnen de huren met gemiddeld 5,3 procent laten stijgen. Voor jou als huurder betekent dit dat jouw inkomen over het algemeen meer stijgt dan de huurverhoging, waardoor de betaalbaarheid behouden blijft.

In de gereguleerde sector wordt de maximale huurverhoging tussen 2022 en 2025 gekoppeld aan de loonontwikkeling. Dit betekent dat de huur stijgt, nadat de meeste huurders hun inkomen hebben zien stijgen. Dit is niet meer gekoppeld aan inflatie.

Toeslag
Ontvang jij huurtoeslag? De huurverhoging wordt daar dan mee gecompenseerd. Simpel gezegd: hoe hoger de huur hoe meer huurtoeslag je krijgt.  

Maatregelen voor betaalbaarheid
Het kabinet heeft sinds 2022 diverse maatregelen genomen om huren betaalbaar te houden. Dit omvat onder meer de maximering van jaarlijkse huurverhogingen en een eenmalige huurverlaging in 2023. Sinds 2023 is de huurtoeslag structureel verhoogd, waardoor je als huurder met een lager inkomen beter wordt ondersteund bij het betalen van jouw woonlasten.

Vrije sector
Het kan natuurlijk ook zijn dat je in de vrije sector woont. De huurprijs mag in deze categorie met maximaal 5,5 procent stijgen en wel tot 1 mei 2024. Op die datum loopt de wet die de maximering regelt af. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) werkt aan een voorstel om huurders in de vrije sector ook vanaf 1 mei 2024 te beschermen tegen hoge huurprijsstijgingen.

Deze nieuwe regels hebben tot doel huren betaalbaar te houden en de positie van huurders te verbeteren. Houd www.vbo.nl in de gaten voor meer video's en artikelen over de woningmarkt.

Deskundig (huur)advies nodig van een VBO-expert? Begin jouw zoektocht hier