De wettelijke bedenktijd

Kopen Juridisch Video
12 januari 2024
De wettelijke bedenktijd

De aankoop van een woning is een ingrijpende beslissing die je natuurlijk zorgvuldig moet afwegen. Om jou als koper te beschermen is in Nederland de wettelijke bedenktijd bij de koop van een huis ingesteld. VBO-makelaar Fatima Joelfan legt je in deze video(blog) uit wat dat precies inhoudt.

 

Na het tekenen van de koopovereenkomst, en het klinken met de champagneglazen, kan het natuurlijk zomaar zijn dat je twijfels krijgt over jouw aankoop. Twijfels die er misschien zelfs wel toe leiden dat je er alsnog helemaal van af wilt zien. Om die reden is de wettelijke bedenktijd in het leven geroepen, zodat jij als starter of doorstromer je (overhaaste) beslissing kunt heroverwegen of terugdraaien. De wettelijke bedenktijd geldt overigens niet voor de verkopers, maar alleen voor de kopende partij.    

Aantal dagen
Deze wettelijke bedenktijd biedt jou als kersverse koper de gelegenheid om zonder opgaaf van reden af te zien van de koopakte. In Nederland bedraagt de wettelijke bedenktijd drie dagen. Je kunt met de verkoper een langere bedenktijd afspreken, maar dan moeten beide partijen daarmee wel akkoord zijn. Een bedenktijd korter dan drie dagen is wettelijk niet toegestaan. 

De bedenktijdperiode begint op de dag nadat de koper de door beide partijen ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen. De bedenktijd eindigt om middernacht op de laatste dag van de termijn.

Feestdagen
Er zijn wel een paar uitzonderingen voor het bovengenoemde. Zo tellen feestdagen niet mee in de wettelijke bedenktijd en die drie dagen moeten minimaal twee werkdagen bevatten. Daarnaast mag de wettelijke bedenktijd niet eindigen in het weekend of op een feestdag. Als dat het geval is, dan wordt de bedenktijdperiode verlengd met een werkdag. Let hier dus goed op.

Kosten?
Binnen de wettelijke bedenktijd mag jij als koper, dus zonder opgaaf van reden, de koopovereenkomst ontbinden. Hier komen voor jou verder geen kosten bij kijken. Wel moet je dit schriftelijk kenbaar maken bij de verkopende makelaar. Let op! Als je al kosten hebt gemaakt voor een bouwtechnisch rapport of hypotheekadvies, dan komen deze kosten nog wel voor jouw rekening.

Andere type woningen
Voor een vakantiehuis geldt eveneens een bedenktijd van drie dagen. Bij de aankoop van; grond (onbebouwd), een woonboot, woonwagen of koop op een openbare veiling is geen bedenktijd van toepassing.

Meer weten?
Raadpleeg de VBO-makelaar uit jouw buurt voor meer informatie over dit onderwerp of andere zaken.