Wat is de WOZ-waarde en wat kun je ermee?

Kopen Verkopen Taxatie Video
12 januari 2024
Wat is de WOZ-waarde en wat kun je ermee?

Je ziet de term WOZ vaak voorbijkomen, maar wat betekent het eigenlijk en waarom is het voor jou van belang bij het kopen of verkopen van jouw woning? In deze videoblog legt Fatima Joelfan, VBO-makelaar en voormalig hypotheekadviseur, het je haarfijn uit. Veel kijk- en leesplezier!

 

Basis voor belastingen
WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken. Het is een schatting van de marktwaarde van een woning op een specifiek peilmoment. Gemeenten bepalen deze waarde jaarlijks voor alle onroerende zaken binnen hun grenzen. Deze waardering dient als basis voor verschillende belastingen, waaronder de onroerendezaakbelasting en de inkomstenbelasting. De Waarderingskamer ziet erop toe dat gemeenten de wet goed uitvoeren.

Wat onthult de WOZ over de waarde van je woning?
De WOZ-waarde is een indicatie van hoeveel je woning waard is op de vastgestelde peildatum. De waardepeildatum is altijd 1 januari van het jaar ervoor. De WOZ-beschikking van 2023 heeft dus als waardepeildatum 1 januari 2022. De WOZ wordt bepaald aan de hand van verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt (referentiepanden). Verder wordt de WOZ van de woning berekend op grond van objectkenmerken, zoals de ligging, oppervlakte, inhoud, bouwjaar en het type woning. 

Een stijging van de WOZ-waarde kan wijzen op een toename van de vastgoedprijzen in jouw regio, wat positief kan zijn voor de waarde van je investering. Aan de andere kant kan een dalende WOZ-waarde vragen oproepen over mogelijke waardevermindering van je woning. Het is echter belangrijk te realiseren dat de WOZ-waarde niet altijd volledig overeenkomt met de actuele marktwaarde, omdat het gebaseerd is op een bepaalde peildatum, algemene kenmerken en niet op specifieke details van jouw huis. 

Invloed op de verkoop van jouw woning
De WOZ-waarde komt over het algemeen niet overeen met de taxatiewaarde van de makelaar en de uiteindelijke koopsom van jouw woning. Een makelaar bekijkt een woning veel zorgvuldiger en waarschijnlijk zal de getaxeerde waarde dichter bij de verkoopprijs liggen dan de WOZ-waarde. 

Bij de verkoop van je woning kan de WOZ-waarde zeker een rol spelen, maar het is niet het enige waar potentiële kopers naar zullen kijken. Verder moet je wel realiseren dat de waardepeildatum van de WOZ-waarde achterloopt op de huidige situatie en marktontwikkelingen.

Desondanks kan een gunstige WOZ-waarde positief bijdragen aan jouw verkoopproces. Het kan potentiële kopers geruststellen over de waarde van de woning en hen helpen bij het bepalen van een redelijke prijs. Het is echter essentieel om te onthouden dat de uiteindelijke verkoopprijs afhangt van diverse onderhandelingen en individuele omstandigheden.

WOZ-waarde en jouw hypotheek
De WOZ-waarde van jouw woning is ook van belang bij het aanvragen van een hypotheek. Geldverstrekkers willen namelijk weten of de verhouding tussen de woningwaarde en hypotheek binnen de actuele hypotheeknormen past. 

Wanneer je een relatief lage hypotheek nodig hebt in verhouding met de waarde van de woning, zullen sommige geldverstrekkers akkoord gaan met een WOZ-beschikking. Je hoeft dan geen taxatierapport op te laten stellen. Ook voor herfinanciering of verbouwing kan soms de WOZ-beschikking gebruikt worden. 

Voor het opvragen van een WOZ-waarde kun je terecht bij het WOZ-waardeloket. Of zoek een makelaar of taxateur van VBO in jouw omgeving